Bun venit!

 

 

„Această cunoaştere a lumii ar dori să fie Antroposofia. Şi ea ar vrea să vorbească astfel despre lume şi om, încât să poată exista din nou ceva care să fie înţeles cu conştienţa modernă, la fel cum au fost înţelese vechea ştiinţă, vechea artă, vechea religie, prin intermediul vechii conştienţe. Antroposofia are o măreaţă misiune, prin însuşi glasul inimilor omeneşti. Ea nu este altceva decât dorul omului actual. Ea va trebui să trăiască, fiindcă este dorul omului actual. Aceasta vrea să fie Antroposofia. Ea corespunde celor ce-şi doreşte omul cel mai fierbinte pentru existenţa sa exterioară, pentru existenţa sa interioară. Şi atunci ia naştere întrebarea: Poate de aceea este necesară o asemenea concepţie despre lume? Societatea Antroposofică are de dat lumii răspuns la această întrebare. Societatea Antroposofică trebuie să afle calea de a lăsa să vorbească inimile oamenilor, din dorul lor cel mai profund. Atunci, aceste inimi umane vor simţi chiar şi dorul cel mai adânc după răspunsuri.”

Rudolf Steiner, Antroposofie, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004, p. 26.

Societatea Antroposofică

Odată cu activitatea esoterică a lui Rudolf Steiner s-a simţit nevoia unui spaţiu în care prelegerile şi lucrările de ştiinţă spirituală să poată fi prezentate şi aprofundate în mod liber. Astfel a luat naştere la începutul secolului XX Societatea Antroposofică, un mediu în care problemele spirituale puteau fi tratate cu cea mai mare temeinicie şi seriozitate.

Ţelul Societăţii Antroposofice este de a oferi lumii o cale de cunoaştere suprasensibilă, ca şi rezultate practice obţinute prin cercetare spiritual-ştiinţifică. Conform concepţiilor lui Rudolf Steiner, o mişcare spirituală nu este sănătoasă decât atunci când poate aduce roadele ei spre a fi aplicate în viaţa socială a oamenilor.

Numeroase iniţiative au fost astfel dezvoltate, precum pedagogia Waldorf, care doreşte să educe copiii pornind de la necesităţile lor sufleteşti; agricultura biodinamică, ce urmăreşte însănătoşirea solului şi alimentelor; medicina antroposofică, ce ţine cont de fiinţa umană în întregime pentru a prilejui vindecarea; euritmia, o artă ce leagă în mod superior mişcarea cu sunetele şi vorbirea; cât şi multe alte realizări în domeniile cultural, economic, arhitectural, artistic şi terapeutic.

Societatea Antroposofică din România

În România, găsim ramuri şi membri ai Societăţii Antroposofice în mai multe localităţi, sediul central aflându-se, din 1990, la Bucureşti. Societatea Antroposofică din România a îngrijit mai multe traduceri ale scrierilor antroposofice,şi a colaborat în permanenţă cu editurile care publică lucrările lui Rudolf Steiner.

Pe lângă aceasta, prin întâlniri ritmice şi simpozioane, grupe de studiu şi conferinţe, Societatea Antroposofică oferă un spaţiu de studiu al ştiinţei spirituale, de cunoaştere reciprocă a celor interesaţi de antroposofie, ca şi de lucru comun pentru ţeluri practice.

La noi în ţară s-au stabilit legături cu majoritatea domeniilor de activitate ale mişcării antroposofice internaţionale: de la pedagogia Waldorf la arta euritmică, observaţii sufleteşti, medicină antroposofică, teatru, gimnastică Bothmer, studiu şi consiliere biografică, întâlniri pentru tineri şi o serie de iniţiative sociale.

Practic, avem o comunitate antroposofică în creştere, cu tot mai multe persoane tinere care aşteaptă mai mult de la viaţă, decât le oferă cultura materialistă contemporană.

Citiţi un articol despre istoricul SAR aici.

Semințe pentru Pământ – documentar antroposofic

Despre antroposofie – biolog dr. Petre Papacostea