Bun venit!

„Această cunoaştere a lumii ar dori să fie Antroposofia. Şi ea ar vrea să vorbească astfel despre lume şi om, încât să poată exista din nou ceva care să fie înţeles cu conştienţa modernă, la fel cum au fost înţelese vechea ştiinţă, vechea artă, vechea religie, prin intermediul vechii conştienţe. Antroposofia are o măreaţă misiune, prin însuşi glasul inimilor omeneşti. Ea nu este altceva decât dorul omului actual. Ea va trebui să trăiască, fiindcă este dorul omului actual. Aceasta vrea să fie Antroposofia. Ea corespunde celor ce-şi doreşte omul cel mai fierbinte pentru existenţa sa exterioară, pentru existenţa sa interioară. Şi atunci ia naştere întrebarea: Poate de aceea este necesară o asemenea concepţie despre lume? Societatea Antroposofică are de dat lumii răspuns la această întrebare. Societatea Antroposofică trebuie să afle calea de a lăsa să vorbească inimile oamenilor, din dorul lor cel mai profund. Atunci, aceste inimi umane vor simţi chiar şi dorul cel mai adânc după răspunsuri.”

Rudolf Steiner, Antroposofie, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004, p. 26.

Societatea Antroposofică

Odată cu activitatea esoterică a lui Rudolf Steiner s-a simţit nevoia unui spaţiu în care prelegerile şi lucrările de ştiinţă spirituală să poată fi prezentate şi aprofundate în mod liber. Astfel a luat naştere la începutul secolului XX Societatea Antroposofică, un mediu în care problemele spirituale puteau fi tratate cu cea mai mare temeinicie şi seriozitate.

Ţelul Societăţii Antroposofice este de a oferi lumii o cale de cunoaştere suprasensibilă, ca şi rezultate practice obţinute prin cercetare spiritual-ştiinţifică. Conform concepţiilor lui Rudolf Steiner, o mişcare spirituală nu este sănătoasă decât atunci când poate aduce roadele ei spre a fi aplicate în viaţa socială a oamenilor.

Numeroase iniţiative au fost astfel dezvoltate, precum pedagogia Waldorf, care doreşte să educe copiii pornind de la necesităţile lor sufleteşti; agricultura biodinamică, ce urmăreşte însănătoşirea solului şi alimentelor; medicina antroposofică, ce ţine cont de fiinţa umană în întregime pentru a prilejui vindecarea; euritmia, o artă ce leagă în mod superior mişcarea cu sunetele şi vorbirea; cât şi multe alte realizări în domeniile cultural, economic, arhitectural, artistic şi terapeutic.

Societatea Antroposofică din România

În România, găsim ramuri şi membri ai Societăţii Antroposofice în mai multe localităţi, sediul central aflându-se, din 1990, la Bucureşti. Societatea Antroposofică din România a îngrijit mai multe traduceri ale scrierilor antroposofice,şi a colaborat în permanenţă cu editurile care publică lucrările lui Rudolf Steiner.

Pe lângă aceasta, prin întâlniri ritmice şi simpozioane, grupe de studiu şi conferinţe, Societatea Antroposofică oferă un spaţiu de studiu al ştiinţei spirituale, de cunoaştere reciprocă a celor interesaţi de antroposofie, ca şi de lucru comun pentru ţeluri practice.

La noi în ţară s-au stabilit legături cu majoritatea domeniilor de activitate ale mişcării antroposofice internaţionale: de la pedagogia Waldorf la arta euritmică, observaţii sufleteşti, medicină antroposofică, teatru, gimnastică Bothmer, studiu şi consiliere biografică, întâlniri pentru tineri şi o serie de iniţiative sociale.

Practic, avem o comunitate antroposofică în creştere, cu tot mai multe persoane tinere care aşteaptă mai mult de la viaţă, decât le oferă cultura materialistă contemporană.

Citiţi un articol despre istoricul SAR aici.

Semințe pentru Pământ – documentar antroposofic

Despre antroposofie – biolog dr. Petre Papacostea

investments. However, there will be no effort to assess the financial returns with respect to social cheap jerseys impact investments in developing the benchmark, except to establish that the companies included meet the firm definition of a social impact investment, Matthews notes. As it has done in the past, its research on the social impact of investments will be used to advise clients, but will not be made public. based, and use the data to help clarify the tradeoffs. Of 350 funds identified, 330 have agreed to respond to an extensive questionnaire seeking information about wholesale mlb jerseys social and financial returns at both the company and individual investment level, the nature of agreements between general and limited partners, how companies measure achievements cheap nfl jerseys in social impact, how they ensure that their social missions are carried on after they are sold, and numerous other factors. Like Cambridge Associates, the Wharton research will measure financial returns in terms of internal wholesale jerseys rates of return. Measuring social impacts is not so
10 minutes (remixing the concepts of time and fragrance), or a gym with a fee that is structured to increase if you don work out enough (fitness and incentive). lot of the time, looking for a new dependency gives cheap jerseys you a creative idea, Schrift notes. Wind says wholesale nfl jerseys that in whatever discipline, creativity is primarily ability to challenge cheap jerseys china the status quo and come up with wholesale nfl jerseys china new and better solutions. In art, the most creative figures are those who came up with new perspectives Brancusi, who broke away from Rodin; Picasso, who broke away from the Impressionists; Duchamp, who took readymades [ordinary manufactured objects, a porcelain urinal being the most infamous] and said, is art. Anyone who wholesale nfl jerseys primarily breaks the current status quo and creates a cheap mlb jerseys china new dimension the first person to think about understanding medicine in terms of a person DNA; in advertising it is [William] Bernbach, who came up with the slogan for Volkswagen, [or] Frank Gehry, who basically broke the tradition of the four wall museum and came up with a dramatically
Articles Connexes: