Triformarea vieții sociale

Triformarea socială (uneori numită, mai puțin corespunzător, tripartiție) este răspunsul ce vine la întrebările şi problemele puse de contemporaneitate. Ea indică înspre structurarea tot mai autonomă a fiecăruia dintre cele 3 domenii ale societăţii:

  • Viaţa cultural-spirituală, pentru dezvoltarea capacităţilor unice pe care fiecare individualitate le aduce din lumea spirituală.
  • Viaţa politică şi juridică, pentru promovarea drepturilor omului, protecţiei sociale şi siguranţei comunităţii.
  • Viaţa economică, pentru promovarea interesului comun bazat pe asocierea dintre întreprinzători şi consumatori.

Aceste domenii rezultă din practica vieţii şi numai prin recunoaşterea legilor specifice fiecăruia, putem spera la dezvoltarea şi însănătoşirea socială.

Modelele sociale de până acum au promovat, din păcate, imixtiunea unui domeniu social în sfera altuia, determinând un grad de haotizare a întregii societăți. Prin triformare se caută diferențierea funcțiilor și legităților diferite aparținând fiecăreia dintre aceste dimensiuni ale vieții sociale.