Adunarea Generală
a Societății Antroposofice din România

02 martie, 09:00 - 03 martie, 14:00 București Adresă: Casa Rudolf Steiner (Sala Mare), Str. Vișinilor nr. 17

Dragi prieteni,

 Vă invităm la Adunarea Generală a Societăţii Antroposofice din România,

care se va desfăşura între 02-03 martie 2019

la Bucureşti, Casa Rudolf Steiner, Str. Vişinilor 17

Continuând demersul început anul trecut la Adunarea Generală de a ne pregăti pentru celebrarea a 100 de ani de la Congresul de Crăciun, când a fost înființată Societatea Antroposofică Generală, vă propunem a doua din seria de șapte Adunări pe care să le consacrăm acestui eveniment. Prin această propunere ne dorim să găsim împreună o cale de a ne constitui din ce în ce mai mult ca o comunitate michaelică alcătuită pe baza impulsurilor aduse de Rudolf Steiner acum aproape un secol.

Pentru că în ultima perioadă activitatea în cadrul Scocietăţii Antroposofice se desfăşoară bogat pe multe direcţii, iar iniţiativele şi colaborările au căpătat un suflu nou, vă propunem ca în acest an să ne raportăm la ceea ce trăieşte şi se desfăşoară în prezent în Societate şi să ne îndreptăm atenţia la ceea ce vine dinspre viitor, luând în suflete ceea ce trăieşte în Meditația Pietrei Fundamentale în contemplarea prezentului și privirea spre viitor. Și nu în ultimul rând, să considerăm din această perspectivă în cadrul Adunării tema generală, care ne-a însoțit pe parcursul ultimilor doi ani:

LUMINĂ ŞI CĂLDURĂ PENTRU SUFLETUL OMULUI

Cum devenim promotori ai păcii prin Piatra fundamentală, după 100 de ani de pedagogie Waldorf?

Vă invităm astfel la o întâlnire în care să aducem în prim plan munca noastră împreună şi ţelurile care ne însufleţesc în tot ceea ce se desfăşoară în comunitatea antroposofică. Pentru a pregăti acest context, în preambulul Adunării Generale vă propunem o serie de întâlniri între membrii Consiliului Director şi toate iniţiativele antroposofice care în acest moment îşi desfăşoară activitatea în România. Aceste întâlniri vor avea loc pe parcursul zilelor de 28 februarie şi 1 martie în intervalul orar 15:00 – 20:00, după cum urmează: 

Joi, 28 februarie 2019

 15:00 – 16:30 Pedagogie. Federaţia Waldorf

16:30 – 18:00 Gimnastică Bothmer

18:30 – 20:00 Lucru biografic

Vineri, 1 martie 2019

15:00 – 16:00 Iniţiativa de tineret.

16:00 – 17:00 Teatru, Teatrul Logos, Arta vorbirii

17:30 – 18:30 Medicină, fizioterapie integrativă, pedagogie curativă

18:30 – 20:00 Euritmie, Asociaţia Euritmia.

 

Pe ordinea de zi a Adunării generale se vor afla raportul activităţii Consiliului Director, aprobarea bilanţului contabil pe 2018, aprobarea propunerilor de buget pentru 2019 şi întemeierea Secţiunii pedagogice a Şcolii Superioare de Ştiinţă a Spiritului. 

Pentru a participa la luarea deciziilor în cadrul Adunării generale, trebuie să aveţi asupra dvs. Cartea de membru; conform statutului, îşi pot exprima votul membrii prezenţi, precum şi cei care îşi deleaga votul în scris. La constituirea Secţiunii pedagogice din cadrul Şcolii Superioare de Ştiinţă a Spiritului vor participa membrii de clasă care sunt implicaţi în munca pedagogică. 

Ca şi până acum, simpozionul este deschis tuturor prietenilor antroposofiei. La sesiunile de lucru care presupun exprimarea votului pot participa toti cei prezenti, dar pot vota doar membrii care au carnetul roz, precum si cei ce au trimis împuterniciri scrise, care se vor prezenta înainte de începerea Adunării Generale. Atașat acestui mesaj veți găsi și un model de împuternicire.

Pentru acoperirea unor cheltuieli ale casei, sunt binevenite donații de 10 lei.

Programul propus este următorul:

Sâmbătă, 2 martie 2019

9:00 – 9:30 Armonizare prin mișcare – euritmie

Exersează contemplare în spirit

9:30 – 11:00 Unde ne aflăm în prezent? Aducerea împreună a iniţiativelor şi a rezultatelor discuţiilor din 28 februarie şi 1 martie. 

11:00 – 11:30 Pauză

11:30 – 13:00 Prezentarea activităţii ramurilor.

13:00 – 13:45 Constituirea Secţiunii pedagogice a Şcolii Superioare de Ştiinţă a Spiritului

13:45 – 15:30 Pauza de prânz

15:30 – 17:00 Prezentarea activităţii ramurilor – continuarea modulului anterior

17:00 – 17:30 Pauză

Exersează privire în spirit

17:30 – 19:00 Privire spre viitor: Ce vine către noi dinspre viitor, cum putem să integrăm nevoile societăţii şi ale timpurilor în care trăim în munca noastră în Societatea Antroposofică pentru a pregăti drumul generaţiilor următoare?

Duminică, 3 martie 2019

9:00 – 10:00 Ora de clasă a Şcolii Superioare de Ştiinţă a Spiritului.

10:30 – 12:00 Adunarea generală

12:00 – 12:30 Pauză

12:30 – 13:45 Concluzii

Sperăm să reușim să ne întâlnim cât mai mulți, cu bine și sănătate!

Cu salutări calde,

Consiliul Director al Societății Antroposofice din România:

Vlad Popa, Sanda Dale, Agenor Crişan, Dan Botez, Mihaela Smoleanu 

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 11

În ora aceasta solară
Să recunoşti în tine vestirea înţeleaptă:
Frumosului din Cosmos când te dărui,
Să vieţuieşti, simţindu-te în tine:
Se poate pierde Eul omului pe sine
Şi-n Eul cosmic se va regăsi.

© 2019 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.