Rugăciune şi Meditaţie – căi spre lumile superioare
Curs cu dr. Gheorghe Paxino

05 aprilie, 17:00 - 06 aprilie, 17:45 București Adresă: Casa Rudolf Steiner (Sala Pietrei), Str. Vișinilor nr. 17

Pentru a face faţă circumstanţelor exterioare şi provocărilor interioare, avem din ce în ce mai mult nevoie de certitudine în viaţa de sentiment şi de o cunoaştere de sine în spirit autentică. În acest sens ne propunem efectuarea unor exerciţii specifice practicilor de rugăciune şi repectiv meditaţie, urmate de evaluarea experienţelor respective. Nu sunt necesare cunoştinţe preliminarii.

Cursul are în vedere o practică adecvată omului occidental din ziua de astăzi, care promovează atitudini şi aptitudini diferite de cele specifice orientalului sau celui care cultivă mistica.

Un suport de curs va fi pus la dispoziţie.

Program:

Vineri 10 mai

17:00 – 18:30 Partea I-a         

18:30 – 18:45 Pauză

18:45 – 20:00 Partea II-a 

15:45 – 16:00 Pauză

Sâmbătă 11.mai

10:00 – 11:30 Partea III-a

11:30 – 11:45 Pauză

11:45 – 13:00 Partea IV-a

13:00 – 14:30 Pauză de prânz

14:30 – 15:45 Partea V-a

15:45 – 16:00 Pauză

16:00 – 17:45 Partea VI-a

Taxa de participare: 40 RON / 20 RON studenţi, cadre Waldorf, pensionari.

(taxa nu trebuie să fie un impediment; discutăm înainte de începerea cursului).

Pentru înscriere G. Paxino, tel. 040-760.053.747.

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 36

Vorbeşte-n profunzimile fiinţei mele,
Voind puternic a se revela,
De taină plin, al lumilor Cuvânt:
Îţi umple ale muncii tale ţeluri
Cu-a Spiritului meu Lumină
Spre-a te jertfi prin mine.

© 2018 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.