SUFLET UMAN!
Simpozion internaţional de Antroposofie în limbile latino-hispanice (sau romanice)
Goetheanum, Dornach – Elveția

07 iulie, 09:00 - 11 iulie, 13:00 Dornach, Elveția

Cu bucurie dorim să vă adresăm invitaţia la prima întâlnire a ţărilor vorbitoare de limbi romanice de la Goetheanum. Tema centrală este Sufletul Omului, locul în care Cosmosul se oglindeşte în interiorul omului şi unde el îşi găseşte un centru în care poate crea viaţă nouă.

Cum trăieşte şi se metamorfozează sufletul uman în diferitele ţări vorbitoare de limbi romanice?

Ce contribuţie îşi aduce fiecare popor pentru a promova o cultură a păcii?

Cum se pot distinge diferenţele, astfel ca mereu să fie posibilă o armonie, să fie creat un loc pentru ceea ce este esenţial-uman, pentru ceea ce uneşte, respectă şi învinge diferenţele?

În ce formă se manifestă Antroposofia în cadrul diferitelor spaţii culturale, favorizând fapte libere, în slujba păcii?

Toate evenimentele, conferinţele şi grupele de lucru vor fi oferite în Spaniolă, Franceză, Italiană, Portugheză şi Română, în completare existând şi o traducere în Engleză. Vor exista prezentări artistice din diferite ţări. Grupele de lucru de dimineaţa vor permite o aprofundare a tematicii simpozionului şi a lucrului cu Piatra Fundamentală a Societăţii Antroposofice. După-amiaza vor avea loc grupe de lucru artistice şi sociale. Pentru membrii Şcolii Superioare de Ştiinţă Spirituală vor fi ţinute ore de clasă în limbile ţărilor participante, iar în paralel – pentru cei interesaţi – vor fi oferite convorbiri informativ-introductive privitoare la Şcoala Superioară de Ştiinţă Spirituală.

Pentru cei care vin de departe şi dispun de mijloace financiare reduse, există posibilitatea de a primi o contribuţie pentru suportarea costurilor călătoriei şi taxelor de simpozion. În vederea unei solicitări, a se adresa la: ioana.viscrianu@goetheanum.ch.

Ne bucurăm să ne vedem la simpozion,
Pentru grupa de iniţiativă
René Becker, Stefano Gasperi, Constanza Kaliks, Clara Steinemann

Puteți descărca programul complet AICI. Pentru mai multe detalii despre participarea din România, vă rugăm să o contactați pe Sanda Dale, email: dale.sanda@gmail.com

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 24

Pe sine însăşi creându-se neîncetat,
Fiinţa sufletului de sine însăşi îşi dă seama,
Spiritul cosmic strădania-şi continuă
În cunoaşterea de sine-nvigorată
Şi, din întunecimi de suflet, el creează
Fruct de voinţă al simţului Sinei.

© 2019 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.