Craiova

1996 a fost anul în care la Suceava, în vară, la Simpozionul Naţional de Pedagogie Waldorf, am fost pus în legătură (nu mai ştiu de către cine) cu Gabriel Epure, Vasile Ţiulete (pe atunci studenţi în Craiova) şi Simona Bunu, ingineră din Craiova, toţi căutători în ale ştiinţei spiritului. Nu îi cunoscusem până atunci. Acolo Gabriel Epure m-a întrebat, cu severitatea examinatorului imparţial: Ce e antroposofia? I-am replicat ceva de genul: calea modernă de inţiere a celor care pornesc de la gândire, cărările răsăritene rămânând, pentru actuala civilizaţie anglo-americană, de domeniul muzeelor incitante ale istoriei filosofiei omenirii. S-a declarat de acord, aşa că am pornit împreună mai departe. Pe S.R. îl cunoscusem mai demult şi îi oferisem în antroposofie o vedere coerentă asupra lumii, fapt care l-a determinat să studieze şi el împreună cu noi această cale. Am stabilit împreună că vrem să începem să ne întâlnim periodic în studiul antroposofiei. Eram deja 5. Din toamna anului 1996 a început această aventură de cunoaştere, ca necesitate a vieţii noastre sufleteşti, de gândire şi voinţă.

S.R. a reuşit să găsească o finanţare şi mi-a propus să edităm o revistă de antroposofie. Astfel a apărut revista de antroposofie Mileniu, căreia la numărul al VIII-lea i-am schimbat numele în Spirit nou. A urmat apoi invitarea în Craiova, pentru a susţine conferinţe publice, a mai multor persoane: Liliana Dumitriu, Ion Ioniţă, Georg Wyneken, Sorin Ştefănescu, Alina Şerbu, Gigi Paxino, Jon McAlice, Wolfgang Raddatz, Costică Gruia, Dirk Kruse şi alţii.

Simultan cu acestea am editat şi câteva cărţi: Puncte centrale ale problemei sociale, Istorie ocultă, Forţe sociale active la trecerea dintre vechea şi noua generaţie.
În tot acest timp mergeam la simpozioanele Waldorf şi la întâlnirile din Bucureşti şi alte oraşe.

(Mihai Mihăescu)

Contact:

Mihai Mihăescu

cristianmihaimihaescu(at)yahoo.com