Oradea

Contact:

Sanda Dale szandelu@yahoo.com


Grupul de studiu “Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare?” din Oradea

Impulsul pentru a începe acest studiu, care înseamnă exerciţii practice pentru dezvoltarea organelor sufleteşti, s-a născut anul trecut după întălnirea de la Simeria Veche, ţinută cu ocazia Adunării Generale a Societăţii Antroposofice din România. S-a sincronizat perfect cu începerea lui, concomitent în mai multe ramuri din ţară şi nu întâmplator la 100 de ani de când a fost publicată această carte.

Grupul de studiu este deschis pentru oricare membru sau prieten al Societăţii Antroposofice din ramura Oradea şi îşi propune integrarea în viaţa de zi cu zi a unor practici, în mod constant şi ritmic, care să ne ajute în munca noastră cu noi înşine; practica este o noutate pentru unii, este o reluare pentru alţii, dar cu certitudine suntem într-un proces, care abia a început.

În cadrul întâlnirilor de duminică după-masă după ce facem un rezumat pe fragmente dintr-un capitol prezentat de Rudolf Steiner, trecem la practicarea exerciţiilor şi împărtăşirea în cadrul grupului a fiecărei experienţe individuale.

Am observat cu ocazia acestor întâlniri cât de importante sunt aceste împărtăşiri, ne regăsim unul într-altul, observăm alte aspecte pe care poate le-am ignorat, învăţăm să fim mai atenţi la nevoile celorlalţi, dar am observat că mai importantă este munca nostră individuală, pe care o facem pe cont propriu, căci fără această muncă individuală îşi pierde şi grupul din identitate.

La Simeria Veche, cu ocazia plimbărilor inspirative coordonate de Dirk Kruse, s-a întâmplat ceva ce a însemnat tocmai reflectarea la fenomenul creşterii, înfloririi si apoi la fenomenul veştejirii. Pe atunci nu bănuiam că este vorba despre un exerciţiu practic descris în această carte, pe care eu aş numi-o “ghid de pătrundere în lumea suprasensibilă”,.Cu certitudine, dacă nu exista acea experienţă în care am conştientizat pentru prima dată demnitatea plantei veştejite totul ar fi decurs mult mai greu în munca mea individuală.

Mi se pare extrem de important să subliniez faptul că este bine ca aceste exerciţii  să fie făcute sub îndrumarea unei persoane care le-a practicat constant şi trăieşte efectul lor în viaţa cotidiană.

În grupul din Oradea suntem la început de drum şi ne sunt de mare folos întâlnirile cu ceilalţi membrii ai Societăţii Antroposofice cu experienţă, care au trăiri veritabile în această lume suprasensibilă, în care – dacă pătrundem fără o cunoaştere raţională, fără o puritate a inimii – ajungem să ne rătăcim. Cum ne atrage  atenţia Rudolf Steiner, un pas înainte în evoluţie trebuie să fie insoţit de trei paşi înainte în morală „Atunci cînd încerci să faci un pas înainte pe drumul cunoaşterii adevărurilor oculte, fă în acelaşi timp trei paşi pentru a-ţi perfecţiona caracterul în vederea binelui.”

Finalizarea primei etape a acestui studiu în grup, va înseamna doar începutul pentru integrarea în fiinţa fiecăruia a efectelor practicii sistematice a exerciţiilor recomandate de Rudolf Steiner.

A consemnat Cristina Duneş

Grupa de Clasă a Şcolii Superioare din Oradea

Grupa de Clasă a Şcolii Superioare din Oradea a luat fiinţă în toamna anului 2008, urmând nazuinţelor membrilor şi cu ajutorul d-lui Ioan Surgean. Suntem in prezent 8 membri de clasă care participăm în mod constant la lecţiile ţinute de dl. I. Surgean cu o frecvenţă de 4-6 săptămâni, cu unele excepţii în perioadele mai aglomerate din an.

Lecţiile se ţin de obicei sâmbăta. Se incepe cu o recapitulare a lecţiei precedente, când fiecare dintre noi are ocazia să-şi expună trăirile şi gândurile prilejuite de audierea orei de clasă, adâncirea în mantre şi  în conţinutul lecţiei anterioare. La inceput timidă, această manifestare a vieţuirilor noastre capătă tot mai multă putere pe măsură ce şi noi dezvoltăm curajul de a ne expune punctele de vedere şi părerile proprii şi de a ne apropia de acest domeniu sacru şi plin de măreţie. După audierea orei de clasă încercăm să aprofundăm împreună conţinutul acesteia pentru a avea un punct de pornire pentru ceea ce urmează să aprofundăm apoi singuri.

Chiar dacă uneori ne simţim nevrednici şi poate incapabili de a cuprinde cu gândirea şi simţirea noastră de discipoli aflaţi la început de drum profunzimea comunicărilor aflate în aceste lecţii, continuăm să înaintăm, cu paşi mici şi poate timizi, dar cu sufletele încărcate de veneraţie şi de speranţă.

Un eveniment de o mare încărcătură a avut loc la Timisoara intre 8-11 aprilie, şi anume “Primul simpozion national pentru membrii de clasă esoterică”. Trei dintre noi, orădenii am participat la simpozion unde am avut bucuria de a audia primele 11 lectii ezoterice ţinute de 6 lectori. Programul a cuprins si discutii asupra lucrului cu mantrele si ateliere artistice, astfel încât după trei zile şi jumătate nu ne-am simţit obosiţi şi copleşiţi aşa cum ne aşteptam, ci plini de impulsuri noi şi entuziasm.

În urma acestui eveniment, precum şi cu fiecare lecţie audiată şi cu fiecare mantră aprofundată începem să realizăm că pe lângă marea şansă pe care o avem de a participa la un astfel de demers, avem şi o mare responsabilitate, atât faţă de noi înşine şi de grupul din care facem parte, cât şi faţă de lumea spirituală.

Sanda Dale

Grădinița Waldorf Oradea

O altă iniţiativă importantă în Oradea, este deschiderea porţilor pentru grupele de grădiniţă Waldorf.

Un efort constant şi susţinut este cel al educatoarei şi artistului plastic Eugenia Drăgoi, care având la bază cunoştinţe antroposofice şi mai ales de pedagogie Waldorf, a visat cu mult timp în urmă, existenţa unei grădiniţe Waldorf şi în Oradea. Primele demersuri au început cu cinci ani în urmă, de atunci echipa de simpatizanţi având acelaş deziderat s-a lărgit, s-a schimbat, dar în sfărşit la începutul anului, educatoarea şi artistul plastic, a spus “Acum simt şi ştiu că visul devine realitate”.

Dacă vrem, putem merge într-un trecut şi mai îndepărtat pentru a depista germenele acestei intenţii, d-na  Zoiţa Petruţ educator, a fost printre primii educatori Waldorf, care a practicat această frumoasă meserie şi artă în acelaş timp, la o grădiniţă din Bucureşti în primii ani de după revoluţie şi reîntoarsă în Oradea s-a străduit să ofere această alternativă orădenilor, dar nu era momentul potrivit.

Toate demersurile şi eforturile echipei de iniţiativă ar fi fost îngreunate, dacă nu am fi întâlnit oameni minunaţi, în persoana Inspectorului Şcolar General din Oradea, domnul Luca Dorel, de asemenea, doamna Lidia Petrica-director grădiniţă, care ne-au sprijinit cu o atitudine deschisă şi care au demonstrat că pedagogia tradiţională nu este concurentă la alternativele pedagogice, ele sunt în raporturi de armonie şi pot învăţa una de la cealaltă.

Am organizat seri cu părinţii în scopul informării acestora cu privire la alternativa pedagogică Waldorf, dar şi în scopul de a crea o comunitate adevărată, unde părinţii si educatorii sunt coparticipanţi la educarea copiilor. Am tricotat pitici, am făcut zâne, fluturaşi din lăna, iepuraşi din hărtie pentru copii, dar cel mai important ne-am  apropiat unul de altul.

Am avut bucuria să o avem invitată pe doamna Monica Nicolici, educatoare Waldorf din Timişoara, care ne-a împărtăşit din bogata ei experienţă, a răspuns întrebărilor părinţiilor şi mai mult, cu ocazia vizitei noastre la gradiniţa Waldorf din Timişoara, ne-a oferit numeroase amănunte pentru amenajarea specifică a sălilor de clasă. O simţim aproape de spiritul viitoarei grădiniţe Waldorf din Oradea.

Un real prilej de bucurie a fost Simpozionul Expoezoteric, organizat în perioada 18-20 dec.2009, unde sub motto-ul educaţie pentru libertate, participanţii la conferiţe, workshopuri, atăt teoretic căt şi practic, au făcut cunoştinţă cu principiile pedagogie Waldorf.

În aceasta perioda, la Cluj, au participat la modulele de formare profesională pentru educatori Waldorf , patru persoane din Oradea. De asemenea, din 16 august începe cursul de specializare pentru formarea educatorilor, în Oradea.

Un pas important este facilitarea accesului la grădiniţa Waldorf pentru vorbitorii de limba maghiară, demarându-se o colaborare importanta cu parteneri competenţi din Ungaria.

În urma eforturilor depuse,  în septembrie anul curent se doreşte începerea cu trei grupe Waldorf, în cadrul unei grădiniţe tradiţionale (două grupe în limba română şi o grupă în limba maghiară).

Mulţumim şi pe această cale tuturor celor care au contribuit pentru ca visul să devină realitate.

(Eugenia Drăgoi, Zoiţa   Petruţ, Mihaela Şimai, Dorel Luca, Lidia Petrica, Carmen Vasile, Sorin Tigăreanu, Dan Luncan, Alexandru Nicolici, Andra Brad, Magda Brad, Alexandru Bugnariu Nicolae,  Cristina Duneş, Ciprian Berce, Monica Nicolici, Irina Trif, Florica Opriş, Adriana Mărcuş şi nu în ultimul rând părinţilor şi copiilor lor.)