20% din impozitul pe profit pentru Societatea Antroposofică din România

20% fac diferența!

Donează în contul Societății Antroposofice din România

Sponsorizarea a 20% din impozitul pe profit este o facilitate fiscală existentă în Codul Fiscal încă din anul 2004, dar care nu este suficient cunoscută în rândul companiilor din România.

Cum se calculează?

Suma ce poate fi redirecționată din impozitul pe întreg anul, se calculează astfel: firma își estimează profitul anului fiscal curent, precum și cifra de afaceri din acest an.
Suma de sponsorizare, dacă se încadrează în limitele prevăzute în codul fiscal (20% din impozitul pe profit, maxim 5‰ (la mie din cifra de afaceri), se scade din impozit. Astfel 20% din impozitul pe profit al companiilor poate fi redirecționat către un ONG ce susține o cauză socială, conform Codului Fiscal actual: Legea nr. 227/2015.

Sponsorizarea se poate realiza și trimestrial și se deduce din impozitul pe profit al acestuia, dacă plata sumei sponsorizate se realizează pe parcursul respectivului trimestru.

Dacă la sfârșitul anului suma sponsorizată depășește baremul acceptat de stat, diferența poate fi reportată, urmând a fi scăzută din impozitul anului următor.

Ce aveți de făcut?

… să urmați 2 pași simpli:

  1. Să completați contractul de sponsorizare cu datele firmei și cu suma de sponsorizare,
  2. Apoi să ni-l trimiteți în format Word, iar noi vă vom trimite contractul în 2 exemplare, semnate și ștampilate în original.

Acest tip de sponsorizare nu presupune alte cheltuieli suplimentare și nu afectează profitul net al companiei.

Care sunt avantajele redirecționării a 20% din impozitul pe profit?

Avantajele unui asemenea tip de donații este că reprezentanții companiilor au libertatea de a alege destinația unei sume, care în alte condiții ar ajunge oricum la stat, și, în plus, contribuie la o cauză nobilă, fără niciun fel de cheltuială. De asemenea, contribuția fiecărei companii ar putea determina un progres semnificativ în soluționarea și prevenirea problemelor sociale, și de ce nu a dezvoltării mediului social în care trăim.

Ce schimbare puteți determina?

Sponsorul va efectua următoarele înregistrări contabile:

6582 ‐ „Donații și subvenții acordate” = …%

5121 ‐ Bancă (dacă se face prin virament)

5311 ‐ Casă (dacă se face plata numerar)

6582 ‐ „Donații și subvenții acordate” = (dacă sponsorizarea se face în produse)

De ce să faceți asta?

Cu ajutorul dvs., Societatea Antroposofică din Romania va putea susține uman și financiar inițiativele care stau la baza unor ramuri de activitate importante, cum ar fi agricultura biodinamică, învățământul Waldorf, euritmia artistica și curativă, pedagogia curativă, medicina antroposofică. În susținerea acestora, organizează cursuri de formare, seminarii și conferințe, invitând personalități din domeniile menționate care să aducă o astfel de cunoaștere în Romania.

Societatea Antroposofică din România poate fi inima socială a acestor inițiative și în România, ajutați-ne să ajutăm la rândul nostru!

În urma folosirii sumei donate, veți primi un raport asupra modului în care banii dumneavoastră au fost cheltuiți și al impactului pe care l‐au avut în viața celor cu nevoi speciale. Implicați‐vă și fiți alături de noi!

Numai împreună putem reuși!

Vă mulțumim!

Donează în contul organizației noastre!

ASOCIATIA SOCIETATEA ANTROPOSOFICA DIN ROMANIA

CUI 9447291

Cont RO09BTRL04401205831344XX

Banca Transilvania

Persoană de contact: Dan Botez (din partea Consiliului Societății Antroposofice din România)
Telefon: 0753 914 753

Exemplu de calcul:

Entitatea XXX, plătitoare de impozit pe profit, a înregistrat următoarele venituri si cheltuieli la 31 decembrie:

Care este impozitul pe profit datorat la 31 decembrie?

Total cifra de afaceri = 100.000 lei + 40.000 lei = 140.000 lei

Total venituri = 140.000 lei + 5.000 lei = 145.000 lei

Total cheltuieli = 81.000 lei

Profit contabil brut = 145.000 lei – 81.000 lei + 12.000 lei = 76.000 lei

Cheltuielile cu sponsorizarea sunt nedeductibile fiscal.

Rezultat fiscal = 76.000 lei + 4.000 lei (sponsorizare) = 80.000 lei

Impozit pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea = 80.000 lei x 16% = 12.800 lei

0,3% din cifra de afaceri = 420 lei (140.000 lei x 0,3%)

0,5% din cifra de afaceri = 700 lei (140.000 lei x 0,5%)

20% din impozitul pe profit = 2.560 lei (12.800 lei x 20%)

Înainte de 1 ianuarie 2016

Suma de scăzut din impozitul pe profit este 420 lei (Min(420 lei; 2.560 lei))

Impozit pe profit datorat = 12.800 lei – 420 lei = 12.380 lei

După 1 ianuarie 2016

Suma de scăzut din impozitul pe profit este 700 lei (Min(700 lei; 2.560 lei))

Impozit pe profit datorat = 12.800 lei – 700 lei = 12.100 lei

Suma de 3.300 lei (4.000 lei – 700 lei), reprezentând cheltuieli cu sponsorizarea care nu s-au scăzut din impozitul pe profit aferent anului respectiv, se va recupera in următorii 7 ani consecutivi, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 1

Dispoziţie de Paşti
Când Soarele, din cosmice întinderi
Vorbeşte simţurilor omului,
Iar din străfund de suflet bucuria,
În contemplare, cu lumina se uneşte,
Atunci pornesc din învelişul Sinei
Gânduri în depărtări de spaţiu,
Legând nedesluşit
Fiinţa omului de a Spiritului fiinţare.

© 2024 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.