Cum puteți deveni membru al Societății Antroposofice din România

Membru al Societăţii Antroposofice din România poate deveni acela care consideră justă existenţa antroposofiei în lume. Conform principiilor Societății Antroposofice Generale (art. 4), „poate deveni membru orice persoană, fără deosebire de naționalitate, statut social, religie, convingere științifică sau artistică, persoană care consideră ca fiind un lucru îndreptățit existența unei instituții, cum este Goetheanum-ul din Dornach, în calitatea sa de Școală pentru Știința Spiritului.”

Societatea Antroposofică Generală (SAG), fiind o comunitate globală, devine vie prin comunicarea continuă între membrii săi.

Pentru a deveni membru al Societății Antroposofice din România (SAR), o persoană are de parcurs următorii paşi:

În cadrul SAG, persoana se alătură unei societăți naționale, unui centru regional sau unui grup local. Dacă alegeți această cale pentru statutul dumneavoastră de membru, vă rugăm adresați-vă unei Ramuri sau Societății naționale.

Pentru certificarea înscrierii, fiecare membru primește o Carte de Membru de la Goetheanum.

Vă rugăm să rețineți că un membru al grupului este, în același timp, un membru al Societății naționale de care aparține grupul. De asemenea, un membru al unei ramuri este membru al Societății naționale din care face parte Ramura.

Fiecare membru al  Societății naționale, al unei Ramuri, unui grup local sau un membru individual atașat direct de Goetheanum este întotdeauna, de asemenea, membru al Societății Antroposofice Generale.

În cazuri excepționale, un membru poate să se alăture direct Goetheanum-ului ca „membru individual”. Statutul de membru separat poate avea sens, de exemplu, dacă persoana își schimbă mai des domiciliul, sau nu poate menține o legătură cu un grup local.

Dacă doriți să fiți înscris direct în Societatea Antroposofică Generală ca membru separat, vă rugăm, adresați-vă Secretariatului Membrilor: Mitgliedersekretariat am Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach 1.

Statutul de membru în adormire sau inactiv nu mai există, așa cum a fost stabilit în ședința Trezorierilor SAG din 2005. În cazul în care există încă membri inactivi, aceștia vor fi contactați de SAR pentru a clarifica calitatea de membru. Baza de date a biroului serviciului membrilor de la Goetheanum include următoarele categorii: membru activ, membru în clarificare, renunțare la calitatea de membru, ne-valid, pierdut, exclus.

Odată ce SAR a epuizat mijloacele de a reactiva membrul, atunci numele său, ultima adresă cunoscută și numărul de membru vor fi transmise Societății Antroposofice Generale. Aceasta înseamnă eliminarea membrului din lista de membri din Societatea țării. Acest pas și decizia vor fi comunicate persoanei în cauză, în măsura în care aceasta este accesibilă prin poștă.

Cotizația membrilor

Cotizația este parte din calitatea de membru (articolul 12 din Statutul de întemeiere al SAG și articolul 13 din Statut). Cota contribuției către SAR este stabilită în prezent (valoare recomandată, ce poate varia în sus sau jos în funcție de situația personală) la 10% din veniturile unei luni, pentru întregul an (venitul pe trei zile lucrătoare, pentru un an calendaristic).

Ponderea contribuției membrilor plătite către Goetheanum se bazează pe numărul de membri raportați la Goetheanum de către SAR. În conformitate cu principiul solidarității, soluționat la reuniunea trezorierilor SAG din 2008, revine în responsabilitatea SAR de a compensa cotizația membrilor ce plătesc doar parțial sau nu plătesc deloc.

Schimbarea adresei, numelui sau a datelor de contact

Vă rugăm să informați în timp util Secretariatul Societății antroposofice Române cu privire la schimbările de adresă, nume sau date de contact, telefonic la  0723 776 956 sau prin email  secretariat@antroposofie.ro.

Calitatea de membru poate deveni neclară atunci când nu există niciun contact între membru și SAR pentru o perioadă lungă de timp, de exemplu deoarece membrul nu a comunicat noile date de contact sau când membrul nu a plătit cotizația timp de mai mulți ani.

Schimbarea afilierii

Atunci când un membru dorește să părăsească un grup și să se alăture altuia, este responsabilitatea lui de a intra în contact cu noul grup sau Societatea națională aleasă. De asemenea, el este dator să anunțe părăsirea Societății naționale respective, dacă este cazul.

Renunțarea la calitatea de membru

Vă rugăm să informați Secretariatul Societății Antroposofice Române în timp util cu privire la renunțarea la calitatea de membru al Societății Antroposofice Generale, menționând numele, data renunțării (lună / an), data de intrare și numărul carnetului de membru.

După ce a primit o notă de renunțare din partea unui membru, Secretariatul Societății Antroposofice din România trimite o confirmare scrisă de primire și o confirmare a renunțării membrului. Ulterior, Secretariatul raportează renunțarea la biroul de servicii al membrilor de la Goetheanum. Carnetul de membru este proprietatea Societății Antroposofice Generale. Membrului i se cere să returneze carnetul la Secretariatul Societății Antroposofice.

Reînscrierea în SAG

Este întotdeauna posibil ca un membru care a părăsit SAG să aplice din nou pentru calitatea de membru și să se reînscrie în Societate. O reînscriere  este considerată o nouă intrare în Societate. Aceasta înseamnă că solicitantul este rugat să completeze o cerere și să o trimită societății sau grupului țării în care dorește să fie afiliat. Va fi emis un nou Carnet de membru.

Formarea unui grup

Punctul 11 din Statutul Societății Antroposofice Generale (SAG) oferă o îndrumare pentru cei care doresc să formeze un grup local sau tematic: „Membrii se pot uni în grupuri mai mici sau mai mari pe baze locale sau de interes comun. Conducerea Societății Antroposofice este la Goetheanum, de unde Consiliul Director SAR va aduce în atenția membrilor sau grupurilor de membri ceea ce consideră că este sarcina generală a Societății Antroposofice. Consiliul Director comunică cu oficiali aleși sau numiți de diferitele grupuri. Admiterea membrilor va constitui preocuparea grupurilor individuale, a Consiliului Director al Societății naționale, însă certificatul de membru va fi prezentat în fața Consiliului Director de la Dornach și va fi semnat de către aceștia din încrederea lor în oficialii grupurilor. În general, fiecare membru se alătură unui grup. Numai aceia pentru care este imposibil să găsească acces la un grup se adresează direct Dornachului pentru aderare”.

Formarea unui grup în SAR

(procedură actuală în Europa de Vest, de discutat şi adoptat în viitorul apropiat în România)

Următoarele trei aspecte necesită să fie luate în considerare:

1) Un grup este stabilit în consultare cu Societatea națională. Purtătorul de cuvânt/reprezentantul grupului informează despre formarea sa către Consiliul Director SAR. Este posibil ca aceasta să se facă în mod verbal, deși se recomandă forma scrisă.

2) Calitatea de membru al grupului implică apartenența la SAR.

3) Grupul recunoaște statutul SAR.

Biroul de Servicii al Membrilor de la Goetheanum solicită să fie informat cu privire la formarea unei noi ramuri / grup.

„Grupurile de interese comune” ale Societății Antroposofice Generale

Aspectul referitor la „grupurile de interese” își are originea în următorul pasaj din Statutul Conferinței de Crăciun: „Membrii se pot întâlni în grupuri mai mici sau mai mari, atât la nivel local, cât și pe domenii specifice” (articolul 11, ​​primul paragraf).

Principala impresie ce se reține din aceste cuvinte este că Rudolf Steiner a vrut să încurajeze membrii să se întâlnească în grupuri pentru a lucra  antroposofic. Formula are natura unei invitații si lasă oamenii liberi. Ce pot semnifica grupurile și cum poate Societatea Antroposofică Generală să susțină și să încurajeze astfel de grupuri?

Grupurile locale sunt suficient de bine cunoscute. Oamenii care locuiesc în aceeași zonă se întâlnesc pe măsură ce împărtășesc un interes în antroposofie. Temele la care lucrează sunt destul de independente de orice altceva pot să facă ei în viața cotidiană.

În grupurile de interese specifice, oamenii se pot alătura în dorința de a lua în considerare o anumită problemă (de exemplu, o cultură ce aprofundează înțelegerea morții) în lumina antroposofiei sau lucrează în același domeniu și doresc să împărtășească puncte de vedere antroposofice legate de acest lucru. Rudolf Steiner se gândea în mod evident, de asemenea, și la altceva. Se spune că producătorul de viori Tomastik a vrut să creeze un astfel de grup pentru producătorii de viori. El l-a întrebat pe Rudolf Steiner despre acest lucru, iar răspunsul lui a fost: Sunteți sigur că nu veți lua in considerare aspecte legate de producerea de viori, ci subiecte antroposofice generale?

Pe fondul acestei orientări liberale, cu siguranță ne putem imagina și colegii dintr-o firmă, cum ar fi o bancă, o afacere, o fermă, o școală sau un centru medical, care se reunesc ca grup tematic al Societății Antroposofice pentru a studia antroposofia. Diferite exemple au dovedit succesul unor astfel de grupuri.

Ce face un astfel de grup tematic ca grup în Societatea Antroposofică? Din punct de vedere spiritual, este voința celor implicați ce iau în considerare ca fiind justă cultivarea antroposofiei și munca în Școala Superioară de Științe Spirituale. Se pare că este de maximă importanță că practic nimic nu este considerat irelevant și că oamenii sunt încurajați să lucreze împreună. Participarea la activitatea Societății Antroposofice este neconfesională și nu este o chestiune de „proclamare a antroposofiei” celor care se reunesc. Aceasta are de-a face cu implicarea și cu munca de sprijin pe care fiecare persoană o consideră a fi dătătoare de sens. În practică, legătura cu Societatea Antroposofică poate lua, de asemenea, multe forme diferite. Astfel, o parte din timp poate fi rezervată treburilor sale cotidiene, administrative. Un grup poate aborda și probleme financiare.

Următoarele aspecte se referă la stabilirea grupurilor tematice speciale:

1) Ar trebui să existe cât mai puține reguli cu privire la relația grupurilor tematice speciale cu Secțiunile (relevante) ale Școlii. Relațiile de lucru și conexiunile apar/răsar din obiectul studiului, nevoi și interes. Aceeași libertate necondiționată ar trebui să fie garantată și pentru grupuri: orice membru poate alege să se alăture unuia sau mai multor grupuri fără nici o limitare din partea grupurilor deja existente, cum ar fi grupurile sau instituțiile Școlii Superioare de Știință Spirituală.

2) Antroposofii se pot bucura de apartenența simultană la grupurile de studiu general, precum și la grupurile de interese specifice.

3) Cotizația de membru ar trebui să aibă aceeași bază atât pentru grupurile tematice locale, cât și pentru cele specifice. Cotizația de membru și acceptarea noilor membri în Societate ar trebui să fie structurate în mod similar în grupurile locale cât și în cele de interes tematic comun.

4) Reprezentanții unor grupuri de lucru tematice specifice sunt invitați la întâlnirile liderilor de grup. Dacă se dorește, o parte din aceste reuniuni poate fi dedicată chestiunilor legate de aceste grupuri.

Există numeroase grupuri tematice specifice, de ex. „Crossing Point” (Linz, AT), Forumul 2001 (Graz, AT), Antropozofia și Dreptul (Olanda), Filosofia și Antroposofia (Olanda), Cultura din jurul morții (Elveția).

Societatea Antroposofică Generală este interesată de grupurile tematice specifice și dorește să încurajeze și să sprijine instituțiile, centrele, asociațiile și experții din toate domeniile în căutarea unor modalități prin care antroposofia poate fi aprofundată într-o manieră vie printr-o asemenea muncă.

Apartenența la Școala Superioară de Științe Spirituale

În general, un membru al SAG poate candida pentru aderarea la Școala Superioară de Știință Spirituală, după doi ani de apartenență la SAG și îndeplinirea unor criterii selective. Este necesar un angajament sporit față de antroposofie și exerciții meditative regulate.

Școala de Științe Spirituale

Secțiunea Antroposofică Generală este atât punctul de plecare, cât și centrul Școlii Superioare a Științelor Spirituale. Aici se pune pas cu pas o fundație pentru toate grupurile de cercetare spirituală. Cele trei subiecte principale sunt: ​​studiul antroposofic al ființei umane; evoluția și istoria omenirii; știința inițierii. Aceste domenii acoperă liniile generale ale Antroposofiei. În 1924, Rudolf Steiner a dezvoltat un curs de studiu bazat pe exerciții meditative care conduc „spiritualul din ființa umană la spiritualul din univers”. Aceasta este baza pentru munca Școlii Superioare de Știință Spirituală. Este, de asemenea, fundamentul activităților de cercetare, de predare și de formare ale Secției de Antroposofie Generală.

Activitatea Secțiunii pentru Matematică și Astronomie include cercetări calitative privind măsura, numărul și greutatea, studii privind morfologia cerului și ale constelațiilor sale, studiul cosmologic al cercetării despre om și ritm. Se acordă o importanță deosebită geometriei proiective ca fundament al unei noi morfologii și al fizicii. Cercetările privind corespondența între macrocosmos și microcosmos și locul omului în acest context apropie Secțiunea de o strânsă colaborare cu domeniile pedagogic, medical și agricol.

Secțiunea Medicală se dedică cercetării medicale și farmaceutice, precum și formării și educației continue a medicilor, farmaciștilor și terapeuților. Confruntată cu aspectele patogene ale vieții moderne, ea susține cauzele „terapeuticii culturale”, pluralitatea metodologică în discursul științific, dreptul pacientului de a alege și lupta legală pentru medicina complementară. În activitatea sa de colaborare cu secțiunile artistice și științifice, două chestiuni de bază ale medicinei antroposofice sunt centrale: Cum apare sănătatea? Care este natura bolii și a vindecării?

La începutul secolului al XX-lea, știința – ecologia, biologia, fizica, chimia – a început să-și atingă propriile limite. Sarcina Secțiunii de Științe Naturale este de a depăși aceste limite, de a explora în continuare, de a porni de la noi premise care duc la noi rezultate și capacități. Fundamentul pentru activitatea sa este metoda științifică dezvoltată de Goethe și dezvoltată ulterior de Steiner. Întrebarea cheie: Putem noi, respectând aparențele fenomenelor, să ajungem la o înțelegere științifică care să fie adevărată și pentru lumea vie, a dimensiunilor ei suprasensibile și a conexiunilor sale specifice de viață?

În Secțiunea pentru Agricultură se pune accentul pe cercetare, colaborare și reprezentare publică în domeniile gestionării solului, cultivării culturilor, creșterii animalelor și al organismului fermei. Cunoașterea și lucrul cu corespondențe planetar-pământești este fundamentul pentru metoda bio-dinamică a agriculturii, așa cum este practicată în întreaga lume. Aceste experiențe conduc la perspective sociale și economice, la intuiții și implicații practice pentru structurarea pieței și la activitatea asociativă la nivel regional, național și internațional.

Pentru Secțiunea Pedagogică, educația reprezintă fundamentul progresului social. Semințele pentru autodeterminare, toleranță și pace, drepturile omului și înțelegerea internațională sunt semănate în educație. Aceasta este arta pedagogiei Waldorf. Principala sarcină a Secțiunii Pedagogice este cercetarea și dezvoltarea pedagogică bazată pe imaginea antroposofică a ființei umane. Secțiunea sprijină idei și inițiative pentru a aborda problemele generațiilor și nevoile în schimbare pe care le percepe la copii.

Secțiunea pentru Tineret, își vede scopul mai mult în stabilirea de legături și consiliere decât în cercetare și predare. Este un centru vibrant, un loc de întâlnire, schimburi și stimulare. În același timp, este un loc pentru a explora noi inițiative și de a găsi modalități de a le realiza. Scopul esențial al secțiunii este orientat spre viitor: să sprijine tinerii în aspirațiile lor spirituale, nevoia lor de a înțelege lumea și dorința lor de a fi activi.

Secția de Științe Sociale se ocupă de relațiile umane în cele trei sfere ale vieții sociale: economic, juridic și cultural/spiritual. În funcție de domeniu, apar diferite întrebări fundamentale: Cum sunt îndeplinite nevoile de bază ale populației lumii? Ce responsabilitate are un bun cetățean pentru binele comun? Ce are nevoie o ființă umană din lume pentru a-și atinge potențialul? În acest sens, Secțiunea desfășoară activități de cercetare, urmărind perspective și forme creative într-o serie de domenii, cum ar fi: cultura familiei, lucrul biografic, rezolvarea conflictelor / studiile de pace, dependența, întrebările economice și știința, practica și politica dreptului.

Secțiunea pentru Artele Euritmiei, Cuvântării, Dramă și Muzică integrează aceste arte, le aduce la viață pe scenă și lucrează în echipă cu alte Secțiuni pentru a-și dezvolta potențialul pedagogic și terapeutic. Bazat pe o imagine științific-spirituală a omului, scopul său este de a face vizibilă ființa umană completă, exprimând forțele suprasensibile și legile inerente care formează constituția umană. Ca și alte Secțiuni, Secțiunea pentru Euritmie, Cuvântare, Dramă și Muzică este un centru de instruire implicat în predare și cercetare.

Secțiunea de Artă cuprinde pictură, sculptură și arhitectură, design de mobilă, gravură de sticlă, studii de culoare și cercetare în culoarea plantelor. Terapia prin artă și educația artistică sunt incluse și prin intermediul activităților inter-secțiuni. Procesul de cultivare al ideilor artistice ale lui Rudolf Steiner și dezvoltarea lor pe mai departe conduce în continuare la relații creative de lucru, la expoziții și evenimente internaționale, prelegeri, colocvii și cursuri pe teme artistice. Aceasta ghidează lucrarea artistică asupra Goetheanumului însuși, asupra clădirilor vecine și a peisajului.

Lucrarea Secțiunii pentru Artă Literară și Științe Umane este cuprinsă în motto-ul său: „În gândire, dezvoltă viziunea.” Obiectivul său: să cultive și să aprofundeze umanismul prin antroposofie. Literatura și lingvistica, estetica, istoria, filosofia, istoria muzicii și istoria artei sunt în sfera sa de competență. Centrale pentru activitatea sa sunt literatura și poezia, explorările lingvistice și cultivarea limbajului în sine, pentru că limbajul este legătura vie între conținut și formă. Secțiunea își propune sarcina de a elimina decalajul dintre artă și știință.

Informații pentru membri

Portalul SAR oferă informații complete despre activitățile antroposofice din România:

http://antroposofie.ro/

Buletinul informativ Anthroposophie weltweit / Anthroposophy worldwide / Antroposofía en el Mundo apare de zece ori pe an în germană, engleză și spaniolă și este disponibil în format electronic sau tipărit. Acesta oferă rapoarte din diverse domenii de activitate, informări de la Goetheanum, anunțuri de evenimente și conferințe. În fiecare an, în primăvară, buletinul informativ conține raportul anual al SAG.

Săptămânalul Das Goetheanum prezintă diverse aspecte și domenii ale antroposofiei și evenimentele actuale în desfășurare în întreaga lume.

Site-ul web al Goetheanum-ului: www.goetheanum.org oferă informații complete în limba germană și parțial în engleză, spaniolă și franceză. Acesta oferă orele de program și detalii de contact la Goetheanum. Faceți clic pe > Anthroposophical Society > Membership și veți găsi Statutul și Statutul de fundamentare al Societății Antroposofice Generale, adresele tuturor Societăților naționale și a grupurilor atașate direct la Goetheanum, precum și un articol despre cotizația in calitate de membru SAG. Mai mult, site-ul web oferă un calendar detaliat al evenimentelor.

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 35

Pot oare existenţa s-o cunosc,
Ca să se regăsească ea
Întru al sufletului creator imbold?
Simt că putere mi-a fost dată
Ca Sinea proprie, drept mădular
Al Sinei cosmice, modest s-o integrez.

© 2023 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.