Curs de perfecționare în pedagogia Waldorf
Învățământ primar, gimnazial și liceal
Timișoara, 2018-2019

Scopul proiectului: Formarea profesorilor din învățământul primar, gimnazial și liceal pentru predarea în şcolile Waldorf.

Obiectivele proiectului:

Identificarea profesorilor interesaţi să predea în şcolile Waldorf.

Familiarizarea lor cu elemente de antropologie steineriană și de antroposofie.

Implicarea lor în activităţi creative.

Formarea pentru o nouă abordare metodică şi didactică a specialităţii lor.

Grupul țintă: Cursul se adresează, în primul rând, cadrelor didactice din învăţământul primar, gimnazial și liceal, precum şi altor persoane interesate de pedagogia Waldorf.

Locul desfășurării: Liceul Waldorf Timişoara, zona Soarelui, str. Uranus 14.

Totalul orelor de curs: 360 ore

Totalul orelor de practică: 40 (30 de ore de asistență și 10 ore de predare). Orele pot fi efectuate în școlile Waldorf recomandate de FWR, în perioade fixate de comun acord între cursant și școala Waldorf.

Anul I:

Modulul I: 3-10 februarie 2018

Modulul II: 31 martie – 6 aprilie 2018

Modulul III: 24 iunie – 1 iulie 2018

Modulul IV: 2-6 iulie 2018 (Academia de vară a cadrelor didactice Waldorf)

Anul II:

Modulul V: vacanța intersemestrială 2019

Modulul VI:  vacanța de primăvară 2019

Modulul VII: vacanța de vară 2019

Modulul VIII: iulie 2019 (Academia de vară a cadrelor didactice Waldorf)

Cursul cuprinde: conferințe (ale căror teme sunt prezentate mai jos), ateliere de lucru de metodică şi didactică Waldorf (pe discipline/ arii curriculare), cursuri artistice și practică pedagogică.

Temele conferințelor:

Modulul I      

Antropologie generală: dezvoltarea copilului până la 18 ani

Prezentarea curriculumului Waldorf

Dezvoltarea conștienței exemplificată prin arte

Modulul II     

Teoria cunoașterii la Goethe

Filosofia libertății

Teosofia

Modulul III   

Știința spirituală

Cum se dobândesc cunoștințe despre lumile spirituale?

Puncte centrale ale problemei sociale

Modulul IV   

Academia de vară a cadrelor didactice Waldorf

Modulele V, VI, VII 

Teme de antropologie steineriană – Aspectul moral-spiritual al problemei educative

Modulul VIII  

Academia de vară a cadrelor didactice Waldorf

Condițiile de absolvire a cursului: Pentru absolvirea cursului, participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele trei condiţii:

Evaluarea cursanților: se face prin observarea activității la cursuri, analizarea documentelor de practică și a portofoliului personal. Verificarea finală a cunoştinţelor se realizează în cadrul unui colocviu.

În urma absolvirii cursului (după parcurgerea celor opt module și după susținerea colocviului) se obţine o adeverinţă de absolvire. Avizul de încadrare în alternativa educațională Waldorf se eliberează de către FWR, conform procedurii în vigoare.

Cursul este organizat pentru minimum 50 şi maximum 75 de participanţi.

Taxă de participare: 250 lei/modul pentru modulele I, II, III, V, VI, VII și 100 lei/modul pentru modulele IV și VIII (Academia de vară). Această taxă se achită la începutul fiecărui modul și nu cuprinde cheltuielile de transport, cazare şi masă.

Modalitatea de înscriere: Înscrierea se face până la 19.01.2018, trimiţând formularul de înscriere la Federaţia Waldorf din România, e-mail: federatia@waldorf.ro sau fax: 021-3264253.

DESCARCĂ AICI programa și formularul de încriere.

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 46

Ameninţă să-mi amorţească lumea
A sufletului forţă înnăscută;
Acum amintire, tu apari
Din adâncimi de Spirit luminând,
Si-mi întăreşte contemplarea
Ce doar prin forţele voinţei Pe sine-a se menţine poate.

© 2024 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.