Dedicație și artă pedagogică

de Ioana Rakolcza

„Nimic nu e mai puternic decât o idee căreia i-a sosit timpul!“

Acest citat, pe care îl auzisem cu mult timp în urmă, l-am simțit deplin în acțiune în vara acestui an: în perioada 17 – 21 iulie 2017, am participat la Cursul de Introducere în pedagogia Waldorf, care a avut  loc la Școala Gimnazială Waldorf din Cluj-Napoca, sub minunata coordonare a d-nei Alexandrina Pop. D-na Alexandrina Pop, împreună cu alți valoroși colegi, d-nele Agneta Cișmașiu, Felicia Cristea, Anca Ignat și Nina Tarba, au organizat și susținut acest curs, inițiat cu ani în urmă de Federația Waldorf din România și adresat persoanelor interesate să cunoască pedagogia Waldorf – cadre didactice, studenți sau părinți. Și au reușit cred, mai mult decât și-au propus, transfomând un curs într-o adevărată sărbatoare a pedagogiei moderne!

Eu personal absolvisem deja un curs de pedagogie Waldorf de mai lungă durată, așa că nu mai eram neinițiată în  această tematică. Și totuși, începând de la invitația primită, continuând cu formularul de înscriere, cu programul cursului, cu rânduiala bufetului din pauze, a listelor de prezență, ordinea standului cu recomandări bibliografice, structura armonică a zilei de curs și terminând cu tezaurul tematic și metodic  abordat și pus la dispoziție cu multă generozitate de către formatori, toate m-au surprins prin naturalețe, vigoare și consistență și mi-au vorbit într-un mod aparte despre măiestria lucrului bine făcut, căruia i-a venit vremea.

Am parcus în cinci zile aspecte antropologice ale evoluției copilului începând de la vârsta preșcolară, parcugând apoi perioada școlarizării primare, gimnaziale și liceale, într-un mod viu și antrenant, amintind de pulsația vieții, care atunci când se desfășoară firesc, nu obosește.

Am început ziua cu o parte ritmică de o jumătate de oră, urmată de câte o de prelegere consacrată etapelor specifice (anterior amintite) ale evoluției copilului. Orele amiezii au fost dedicate cursurilor artistice, pictură și desen de forme, pentru ca mai apoi, la încheierea zilei de curs, să afăm aspecte metodice ale lucrului cu copii și tineri.

Fundamentată pe o cunoaștere profundă și sensibilă a antroposofiei, pe o experiență pedagogică amplă și dedicată a formatorilor, această „introducere” de care am avut parte, nu numai că ne-a familiarizat cu metode de abordare a ființei omului specifice pedagogiei Waldorf, dar ne-a pus la îndemână instrumente de lucru extrem de valoroase!

Însoțirea de care am avut parte ne-a demonstrat încă o dată că transmiterea cunoștințelor în pedagogia Waldorf nu este un scop în sine, ci mai mai degrabă un mijloc de a pune elevul  în relație cu resursele proprii, ajutându-l astfel să înțeleagă și să transforme spațiul său existențial. În acest fel, însoțirea pedagogică s-a transformat într-o permanentă descoperire, care a avut capacitatea de a revela tot mai subtil și amplu, viața și toate valorile ei!

La cercul de închidere a lucrărilor cursului, am ascultat cu emoție mulțumirile participanților, mulți dintre ei pedagogi cu vechime din sistemul de învățământ tradițional, care, cu lacrimi în ochi, și-au exprimat recunoștința pentru șansa care li s-a acordat, de a afla că în învățământ se poate proceda și „altfel“ pentru a educa.

Am încheiat într-o liniște pioasă. Simplu și desăvârșit, cu multă apreciere pentru tot ce am primit și cu dorința de a dărui din pacea, bucuria și priceperea ce ne-a îmbogățit.

Mulțumim.

Cluj Napoca, 27.09.2017

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 25

Acum mi-e `ngăduit să-mi aparţin
Şi, luminând, să răspândesc lăuntrică lumină
În ale spaţiului şi timpului tenebre.
Se-ndreaptă către somn natura-ntreagă,
Adâncurile sufletului trebuie să vegheze,
Iar veghea lor să ducă ale Soarelui văpăi
În valurile reci de iarnă.

© 2023 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.