Societatea Antroposofică din România

Societatea Antroposofică Odată cu activitatea esoterică a lui Rudolf Steiner s-a simţit nevoia unui spaţiu în care prelegerile…

Societatea Antroposofică

Odată cu activitatea esoterică a lui Rudolf Steiner s-a simţit nevoia unui spaţiu în care prelegerile şi lucrările de ştiinţă spirituală să poată fi prezentate şi aprofundate în mod liber. Astfel a luat naştere la începutul secolului XX Societatea Antroposofică, un mediu în care problemele spirituale puteau fi tratate cu cea mai mare temeinicie şi seriozitate.

Ţelul Societăţii Antroposofice este de a oferi lumii o cale de cunoaştere suprasensibilă, ca şi rezultate practice obţinute prin cercetare spiritual-ştiinţifică. Conform concepţiilor lui Rudolf Steiner, o mişcare spirituală nu este sănătoasă decât atunci când poate aduce roadele ei spre a fi aplicate în viaţa socială a oamenilor.

Numeroase iniţiative au fost astfel dezvoltate, precum pedagogia Waldorf, care doreşte să educe copiii pornind de la necesităţile lor sufleteşti; agricultura biodinamică, ce urmăreşte însănătoşirea solului şi alimentelor; medicina antroposofică, ce ţine cont de fiinţa umană în întregime pentru a prilejui vindecarea; euritmia, o artă ce leagă în mod superior mişcarea cu sunetele şi vorbirea; cât şi multe alte realizări în domeniile cultural, economic, arhitectural, artistic şi terapeutic.

Societatea Antroposofică din România

În România, găsim ramuri şi membri ai Societăţii Antroposofice în mai multe localităţi, sediul central aflându-se, din 1990, la Bucureşti. Societatea Antroposofică din România a îngrijit mai multe traduceri ale scrierilor antroposofice,şi a colaborat în permanenţă cu editurile care publică lucrările lui Rudolf Steiner.

Pe lângă aceasta, prin întâlniri ritmice şi simpozioane, grupe de studiu şi conferinţe, Societatea Antroposofică oferă un spaţiu de studiu al ştiinţei spirituale, de cunoaştere reciprocă a celor interesaţi de antroposofie, ca şi de lucru comun pentru ţeluri practice.

La noi în ţară s-au stabilit legături cu majoritatea domeniilor de activitate ale mişcării antroposofice internaţionale: de la pedagogia Waldorf la arta euritmică, observaţii sufleteşti, medicină antroposofică, teatru, gimnastică Bothmer, studiu şi consiliere biografică, întâlniri pentru tineri şi o serie de iniţiative sociale.

Practic, avem o comunitate antroposofică în creştere, cu tot mai multe persoane tinere care aşteaptă mai mult de la viaţă, decât le oferă cultura materialistă contemporană.

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 25

Acum mi-e `ngăduit să-mi aparţin
Şi, luminând, să răspândesc lăuntrică lumină
În ale spaţiului şi timpului tenebre.
Se-ndreaptă către somn natura-ntreagă,
Adâncurile sufletului trebuie să vegheze,
Iar veghea lor să ducă ale Soarelui văpăi
În valurile reci de iarnă.

© 2023 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.