Adunarea generală a Societății Antroposofice din România, 11-13 martie 2022, București

11 martie, 17:00 - 13 martie, 14:00 București Adresă: Casa Rudolf Steiner, Sala Mare, str. Vișinilor, nr. 17, București

Dragi prieteni,

Vă invităm la Adunarea Generală a Societăţii Antroposofice din România

care se va desfășura în perioada 11 – 13 martie 2022, la Bucureşti, Casa Rudolf Steiner, Str. Vișinilor 17.

Având în vedere contextul cosmic spiritual în care omenirea se află în prezent, și aparenta neputință a oamenilor de a veni în întâmpinarea necesităților vremurilor într-un mod just, ceea ce se reflectă deja în toate domeniile vieții, ne dorim ca Adunarea Generală de anul acesta să ducă până în realitatea fizic-pământească impulsul Congresului de Crăciun, într-un mod care să fie în acord cu realitățile sufletesc-spirituale ale timpului. În acest sens, vă propunem să ne luăm ca temă de discuții:

Ce este chemată Societatea Antroposofică din România să facă în următorii zece ani ca și Comunitate a lui Michael pe Pământ?

Am dori ca împreună să găsim metode înnoitoare, care să fie dezvoltate din cele mai noi abilități ale oamenilor, ce se află în acord cu ceea ce lumea spirituală deja a coborât în realitatea suprasensibilă a Pământului ca potențial necesar din viitor, și pe care apoi să le adaptăm specificului fiecărui domeniu în parte, pentru ca ele să aducă roade în lume în social, în pedagogie, în medicină, în agricultură, în arte, în economie.

Găsim că modul de lucru pe grupe, așa cum am procedat și anul trecut, a fost unul rodnic, în care toate viziunile se pot regăsi în inițiative în diverse domenii de interes specifice fiecărei ramuri, dar cu o abordare unitară și modalități de lucru comune.

Raportându-ne la structura tripartită a perceperii timpului în Meditația Pietrei Fundamentale, vă propunem să împărțim programul întâlnirii noastre în: amintirea trecutului, contemplarea prezentului și privirea spre viitor.

 

PROGRAM:

Vineri, 11 martie 2022

17:00 – 17:30 Sosirea participanților

Exersează amintire în spirit

17:30 – 19:00 Privire în urmă: Retrospectivă a activității ramurilor de la precedenta AG până în prezent.

19:00 – 19:30 Pauză

19:30 – 21:00 Privire în urmă:  Retrospectivă a activității inițiativelor antroposofice de la precedenta AG până în prezent.

 

Sâmbătă, 12 martie 2022

 

Exersează cugetare în spirit

9:30 – 11:00 Grupă de discuții:  Cultul inversat ca metoda de creare a unei comunități spirituale Ramura Brașov

11:00 – 11:30 Pauză

11:30 – 13:00 Grupă de discuții:  Responsabilitatea pe care o avem ca antroposofi față de situația în care se găsește omenirea azi Ramura  București

13:00 – 15:00 Pauza de prânz

15:00 – 16:30 Grupă de discuții:  Noi (eu) și SAR. De la imaginea în oglinda timpurilor noastre, la privirea în spatele oglinzii Ramura Cluj

16:30 – 17:00 Pauză

17:00 – 18:30 Grupă de discuții: Legătura dintre Societatea Antroposofică și mișcările fiice. Modul în care impulsul Congresului de Crăciun poate curge în omenire prin inițiativele antroposofice: pedagogie, medicină, agricultură, arte, economie. Ramura Timișoara

18:30 – 18:45 Pauză

 

Exersează privire în spirit

18:45 – 20:00 Privire spre viitor: Proiecte ale ramurilor şi a inițiativelor în anul 2022

20:00 – 20:15 Pauză

20:15 – 21:30 Spectacol de euritmie:

.

Duminică, 13 martie 2022

09:30 – 12:30  Adunarea generală a SAR

12:30 – 13:00 Pauză

13:00 – 14:00  Concluzii

 

Pe ordinea de zi a Adunării generale se vor afla raportul activității Consiliului Director, aprobarea bilanțului contabil pe 2021 şi aprobarea propunerilor de buget pentru 2022.

În zilele de vineri și sâmbătă pot participa toate persoanele interesate.

La Adunarea generală de duminică pot participa doar membrii SAR, care trebuie să aibă asupra lor Cartea de membru (carnetul roz). Conform statutului, îşi pot exprima votul membrii prezenţi, precum şi cei care îşi deleagă votul în scris.

 

Pentru acoperirea unor cheltuieli ale casei, sunt binevenite donații de 25 lei.

Pentru spectacolul de euritmie, sunt binevenite donații de 50 lei.

 

Vă așteptăm cu drag,

Consiliul Director al Societății Antroposofice din România:

Gabriela Chelariu, Laura Zaharia, Mihaela Smoleanu, Christian Lăzărescu, Vlad Popa

 

În cazul în care nu participați, găsiți anexat imputernicire AG 13.03.2022.

 

Temă Ramura Brașov:

Cultul inversat ca metoda de creare a unei comunităţi spirituale.

Ne propunem ca si in acest an sa exersam ceea ce Rudolf Steiner a dat drept cultul pentru antroposofi. Propunem următoarele teme pe care le vom aprofunda exersând cultul inversat urmând pașii prezentați si anul trecut:

  1. Ascultarea adâncă ca proces meditativ de cunoaştere a ființei celuilalt (ascultarea fără judecata, întâlnirea cu aspecte ale dublului propriu in timpul ascultării, trecerea vălului si întâlnirea cu ființa reala a celuilalt);
  2. Trăirea vie a adevărurilor spirituale despre om ca rezultat al ascultării adânci în ființa celuilalt;

 

Temă Ramura București:

Responsabilitatea pe care o avem ca antroposofi față de situația în care se găsește omenirea astăzi.

  1. Ce responsabilitate avem ca membrii ai SAR față de realitățile lumii în care trăim?
  2. Relația justă dintre Eu și Noi în activitatea ramurilor și a inițiativelor născute din antroposofie.

 

Temă Ramura Cluj:

Noi (eu) si SAR. De la imaginea in oglinda timpurilor noastre, la privirea in spatele oglinzii.

Cele trei direcții de lucru sunt:

  1. Trăirea limitelor. Impuls individual/țeluri personale/viața privată și profesională și impulsurile și țelurile SA(R).
  2. Menire personală și menire comunitară. Autocunoaștere/Drumul meu în viață/Destin și perspectivă ale SA(R).
  3. De la nevoie la virtute. Căile Antroposofiei. Cultivarea/utilizarea instrumentelor Științei Spiritului. Studiul/Exersarea gândirii, simțirii, voirii/ cultivarea capacitaților și virtuților/atenția/observarea goetheanistă și exersarea stărilor supraconștiente. Școala lui Michael.”

 

Temă Ramura Timișoara:

Legătura dintre Societatea Antroposofică și mișcările fiice. Modul în care impulsul Congresului de Crăciun poate curge în omenire prin inițiativele antroposofice: pedagogie, medicină, agricultură, arte, economie.

  1. Care sunt dificultățile întâmpinate în colaborarea fructuoasă dintre Societatea Antroposofică și mișcările fiice?
  2. Cum putem sprijini pedagogia Waldorf și celelalte inițiative izvorâte din Antroposofie?

 

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 19

De taină plin, nou-primitul,
Cu amintirea să-l cuprind,
Acesta să-mi fie rostul trudei mai departe,
Prinzând putere, el trebuie ca forţe proprii,
În mine, în lăuntru să trezească
Şi, devenind, pe mine mie însumi să mă dea.

© 2022 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.