CURS DE PERFECȚIONARE ÎN PEDAGOGIA WALDORF – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, GIMNAZIAL ȘI LICEAL, București, 2023-2024

20 februarie, 09:00 - 24 februarie, 18:00 București Adresă: Liceul Teoretic Waldorf din București, Str. Soldat Savu Marin 29

CURS DE PERFECȚIONARE ÎN PEDAGOGIA WALDORF – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, GIMNAZIAL ȘI LICEAL
București, 2023-2024

SCOPUL PROIECTULUI: formarea profesorilor din învățământul primar, gimnazial și liceal pentru predarea în școlile Waldorf.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
identificarea profesorilor interesați să predea în școlile Waldorf;
familiarizarea lor cu elemente de antropologie steineriană și de antroposofie;
implicarea lor în activități creative;
formarea pentru o nouă abordare metodică și didactică a specialității lor.

GRUPUL ȚINTĂ: Cursul se adresează cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial și
liceal, precum și altor persoane interesate de pedagogia Waldorf.


LOCUL DESFĂŞURĂRII: Liceul Teoretic Waldorf din București, Str. Soldat Savu Marin 29.


ORGANIZATOR: Liceul Teoretic Waldorf din București, în parteneriat cu Federația Waldorf
din România și Societatea Antroposofică din România.


STRUCTURA CURSULUI: 8 module de cursuri și 25 de ore de practică pedagogică
Modulul I: 20-24 februarie 2023
Modulul II: 26-30 iunie 2023
Modulul III: 21- 25 august 2023
Modulul IV: 5 zile în vacanța de toamnă 2023
Modulul V: 5 zile în vacanța din februarie 2024
Modulul VI: 24-28 iunie 2024
Modulul VII: 5 zile în penultima săptămână din vacanță de vară 2024 a elevilor
Modulul VIII: 5 zile în vacanța de toamnă 2024


Orele de practică pedagogică (20 de ore de asistență și 5 ore de predare) pot fi efectuate în liceele
Waldorf din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, în perioade fixate de comun acord între cursant
și liceul Waldorf.


Obs.: Pot interveni modificări în perioadele de desfășurare a modulelor, dacă se va schimba
structura anului școlar.

Programul zilnic al celor 8 module de cursuri se desfășoară în cadrul Liceului Teoretic Waldorf
din București, între orele 8:00 și 18:00, și conține 3 domenii:
studiul fundamentelor antropologice și antroposofice ale pedagogiei Waldorf
cursuri artistice
cursuri de metodică și didactică.
Cursurile de metodică și didactică se desfășoară în 2 grupe: pentru clasele pregătitoare – a VIII-a
și pentru clasele a V-a – a XII-a. Formatorii sunt cadre didactice cu experiență de predare în școlile
Waldorf din țară și din străinătate.

CONDIŢIILE DE ABSOLVIRE A CURSULUI
Pentru absolvirea cursului, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
prezență de minimum 85% din programul fiecărui modul;
efectuarea integrală a orelor de practică pedagogică și predarea portofoliului de practică;
predarea și susținerea lucrării de absolvire, însoțită de o aplicație practică a noțiunilor
teoretice studiate.
EVALUAREA CURSANȚILOR se face prin analizarea documentelor de practică pedagogică și
susținerea lucrării de absolvire.
Portofoliul de practică conține fișele de observație pentru asistență la ore, proiectele de lecție
pentru orele predate și adeverința care atestă efectuarea practicii pedagogice.
Verificarea finală a cunoștințelor se realizează în cadrul unui colocviu, prin susținerea lucrării de
absolvire.
În urma absolvirii cursului (după parcurgerea celor opt module, efectuarea practicii
pedagogice și susținerea colocviului) se obține o adeverință de absolvire. Avizul de încadrare
în alternativa educațională Waldorf se eliberează de către Federația Waldorf din România,
conform procedurii în vigoare.
Cursul este organizat pentru minimum 70 și maximum 100 de participanți.
Dacă numărul celor înscriși este mai mare de 100, organizatorii își rezervă dreptul de a selecta
participanții în funcție de nevoile școlilor Waldorf din România.
Taxa de participare: câte 400 lei/modul se achită înaintea fiecărui modul.
MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:
Înscrierea se face până la 22 ianuarie 2023, completând formularul de înscriere online:
https://forms.gle/cZ91wpbM7DCEBfgD8
Confirmarea înscrierii va fi trimisă pe adresa de e-mail a solicitantului până la 25 ianuarie 2023.

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 35

Pot oare existenţa s-o cunosc,
Ca să se regăsească ea
Întru al sufletului creator imbold?
Simt că putere mi-a fost dată
Ca Sinea proprie, drept mădular
Al Sinei cosmice, modest s-o integrez.

© 2023 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.