Curs Goetheanism – Microcosmos și Macrocosmos 2023-2025, 26-28 mai, București (modului doi)

26 mai, 14:00 - 28 mai, 14:00 București Adresă: Casa Rudolf Steiner (Sala Mare), Str. Vișinilor nr. 17

Dragi prieteni,

Vă invităm la Cursul de Goetheanism organizat de

Societatea Antroposofică din Romania în colaborare cu Asociația Euritmia.

Se adresează atât tinerilor cât și adulților, tuturor celor care doresc să-și aprofundeze relația cu natura printr-o cunoaștere antroposofic-goetheanistă a științelor naturale. Se adreseaza în special tuturor celor care activează într-un domeniu antroposofic: pedagogie Waldorf, medicină antroposofică, terapii antroposofice, arta: euritmie, arta vorbirii-teatru, gimnastică Bothmer, agricultura biodinamică etc.

Acest curs este o introducere în științele naturii abordate în mod antroposofic-goetheanist și va fi susținut de docenți recomandați de  Secțiunea de Științe naturale de la Goetheanum, Elveția.

Scopul cursurilor este dobândirea  capacității de a  observa  și a reflecta metodic, din perspectiva goetheanistic-antroposofică asupra celor mai diferite domenii ale vieții, altfel decât propune știința de astăzi. Are loc o școlire a gândirii, așa cum este ea expusă de R.Steiner în scrierea „Linii fundamentale ale unei teorii a cunoașterii în concepția goetheanistă despre lume”.

Durata:Cursul va avea o durata de doi ani cu module din două în două luni. Obs. Fiecare modul este structurat ca o unitate, dar, celui care dorește să poată aprofunda un anumit domeniu de care este interesat în mod deosebit,  îi recomandăm să participe nu doar la modulul care se refera la domeniul său de interes ci și la primele două module în care se pun bazele abordării antroposofice.

Taxa de participare: 400lei/ Modul.

Suma corespunzătoare taxei de participare se va vira în contul reprezentantului organizatorilor cu specificaţia: Taxă curs de Goetheanism

Asociația Euritmia, str. Vișinilor, nr. 17, Sector 2, București

Cont BCR Sector 2, IBAN: RO97RNCB0073049965970001, Cod BIC: RNCBROBU

 

Intenția de participare se va face până la data de 22.05.2023 pe e-mail: ioeuritmia@yahoo.com; vă rugăm să specificați: numele întreg, vârsta, ocupația, datele de contact (telefon, e-mail). Aplicantul se va considera înscris la curs după achitarea taxei de participare. Confirmarea înscrierii va fi comunicată pe e-mail.

Plata taxei de participare se va face cu cel puțin o săptămână înainte de începutul fiecărui modul.

Obs.Persoanele care au dificultăți la plata integrala a taxei se pot adresa organizatorilor.

Locul desfășurării:

Casa Rudolf Steiner

Str. Vișinilor nr.17, București, sector 2 (reper Hala Traian – Foişorul de Foc)

Alte informaţii: tel.  0751075277 Mariana Marincea

0722314402 Vlad Popa

Obs. Orarul va fi comunicat cu osăptămână înainte de începerea modulului.

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 35

Pot oare existenţa s-o cunosc,
Ca să se regăsească ea
Întru al sufletului creator imbold?
Simt că putere mi-a fost dată
Ca Sinea proprie, drept mădular
Al Sinei cosmice, modest s-o integrez.

© 2023 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.