Curs Goetheanism – Microcosmos și Macrocosmos 2023-2025, București

24 martie, 16:00 - 26 martie, 14:30 București Adresă: Casa Rudolf Steiner (Sala Mare), Str. Vișinilor nr. 17

Cusul se adresează atât tinerilor cât și adulților, tuturor celor care doresc să-și aprofundeze relația cu natura printr-o cunoaștere antroposofic-goetheanistă a științelor naturale. Se adreseaza în special tuturor celor care activează într-un domeniu antroposofic: pedagogie Waldorf, medicină antroposofică, terapii antroposofice, arta: euritmie, arta vorbirii-teatru, gimnastică Bothmer, agricultura biodinamică etc.

Scopul cursurilor este dobândirea  capacității de a  observa  și a reflecta metodic, din perspectiva goetheanistic-antroposofică asupra celor mai diferite domenii ale vieții, altfel decât propune știința de astăzi. Are loc o școlire a gândirii, așa cum este ea expusă de R.Steiner în scrierea „Linii fundamentale ale unei teorii a cunoașterii în concepția goetheanistă despre lume”.

Structura cursului de goetheanism

Modul 1: 24-26 martie 2023- Introducere în goetheanism și extinderea acestuia prin antroposofie.(Docenți: Ruth Richter și Johannes Wirz, Secțiunea de Științe ale naturii-Goetheanum )

Modul 2: 26-28 mai 2023  Încarnarea și evoluția omului din perspective spirituale și darwiniste. (Docent: Johannes Wirz, Secțiunea de Științe ale naturii Goetheanum)

Modul 3:1-3 septembrie 2023 Veșmântul vegetal al pământului – cunoaștere, simțire, modelare. (Referend: Laurens Bockemühl, Petrarca, Academia Europeană pentru cultivarea pământului )

Modul 4: 24-25 noiembrie- Metamorfoza plantei și apropierea de ființa plantei. (Docent:Vesna Forštnerič Lesjak, Secțiunea de Științe ale naturii Goetheanum

Modul 4:19-21 ianuarie 2024-Zoologie; tripartiția animalelor               (Prof. Dr. Albrecht Schad, Freie Hochschule Stuttgart, Seminarul de pedagogie Waldorf)

Modul 5:martie 2024 Lumea microorganismelor (Docenți: Meinhard Simon, Thomas Hardtmuth- Secțiunea de Științe ale naturii Goetheanum)

Modul 6:Mai 2024- Geologie și Mineralogie. Probleme legate de geografie și climă (Docent: Susanna Kümmell)

Modul 7:Iulie 2024- Chimie, anorganică și organică.

Modul 8:Septembrie 2024- Fizica – teoria culorilor, optică și mecanică (Docenți: Matthias Rang și Johannes Kühl)

Modul 9: Ianuarie 2025-Știință, artă și religie. Recenzia întregului curs.

Obs. În cazul în care vor interveni modificări ale programului vă vom informa în timp util.

Taxa de participare: 400lei/ Modul.

Suma corespunzătoare taxei de participare se va vira în contul reprezentantului organizatorilor cu specificaţia: Taxă curs de Goetheanism

Asociația Euritmia, str. Vișinilor, nr. 17, Sector 2, București

Cont BCR Sector 2, IBAN: RO97RNCB0073049965970001, Cod BIC: RNCBROBU

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 25

Acum mi-e `ngăduit să-mi aparţin
Şi, luminând, să răspândesc lăuntrică lumină
În ale spaţiului şi timpului tenebre.
Se-ndreaptă către somn natura-ntreagă,
Adâncurile sufletului trebuie să vegheze,
Iar veghea lor să ducă ale Soarelui văpăi
În valurile reci de iarnă.

© 2023 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.