Semnificația erei noastre tehnologice în lumina antroposofiei – Andrew Linnell, Bucuresti, 22-24 martie 2024

22 martie, 18:30 - 24 martie, 18:00 București Adresă: Casa Rudolf Steiner (Sala Pietrei), Str. Vișinilor nr. 17

Semnificația erei noastre tehnologice în lumina antroposofiei

 

Dragi prieteni, vă invităm la evenimentul „Semnificația erei noastre tehnologice în lumina antroposofiei” unde îl avem invitat pe Andrew Linnell din Statele Unite ale Americii. Împreună vom cunoaște aspecte profunde ale tehnologiei, ale evoluției și dezvoltării ei de către ființa omenească. Trăim tot mai mult într-o lume cu care simțim ca nu rezonăm si care ne „taie aripile”, dar pe parcursul acestor zile minunate vom găsi metode și măsuri care sa aducă un echilibru in viețile noastre.

Perioada de desfășurare: 22-24 Martie 2024

Desfășurarea evenimentului va fi la Casa Rudolf Steiner, București, sector 2.

 

Program 22-24 Martie 2024

 

Vineri 22 Martie 2024

 

18:30 – 19:15  Socializare, Înregistrare, Pregătiri

19:15 – 19:30  Introducere și prezentări

19:30 – 21:00  Conferință – Explorarea artei și esoterismului renascentist – Andrew Linnell

 

Sâmbătă 23 Martie 2024

 

09:00 – 09:30  Cafea, Socializare, Pregătiri

09:30 – 10:45  Conferință – Impactul asupra celor Douăsprezece Simțuri de către Tehnologia Digitală – Aleodor Lăzărescu

10:45 – 11:00  Pauză

11:00 – 12:30  Conferință –  Scopul Cosmic al Inteligenței Artificiale și Transhumanismul – Andrew Linnell

12:30 – 14:00  Pauză de prânz

14:00 – 15:00  Discuții libere

15:00 – 16:00  Euritmie: Euritmia drept contrapondere

16:00 – 16:30  Pauză

16:30 – 17:30  Conferință –  Strădania către Ocultismul Mecanic, Moralitate și Christos – Andrew Linnell

17:30 – 19:00  Pauza de seară

19:00 – 19:30  Uși deschise, Timp de socializare

19:30 – 21:00  Conferință – Răul, Electricitatea și Evoluția – Andrew Linnell

 

Duminică 24 Martie 2024

 

09:00 – 09:30  Cafea, Socializare, Pregătiri

09:30 – 10:45  Euritmie: Euritmia drept contrapondere

10:45 – 11:00  Pauză

11:00 – 12:30  Forum deschis

12:30 – 14:00  Pauză de prânz

14:00 – 15:30  Conferință – Noua Yoga: Respirația Rafinată – Andrew Linnell

16:00 – 16:30  Pauză

16:30 – 17:30  Conferință de încheiere – Izbăvirea lui Cain – Andrew Linnell

17:30 – 18:00  Încheiere

 

Andrew Linnell este co-fondator al MysTech, o organizație antroposofică ce urmărește să realizeze indicațiile lui Rudolf Steiner privind Ocultismul Mecanic. A fost președinte al ramurii din Boston a Societății Antroposofice. Este un membru activ al Secțiunii de Științe Naturale și al comitetului de conducere al acesteia. În 2013, s-a pensionat după o carieră de 42 de ani în industria informatică, unde a ocupat funcția de director tehnic sau vicepreședinte pentru companii mici. Timp de un deceniu, a fost președinte al ramurii din Boston a Societății Antroposofice. Este autorul a trei cărți de istoria artei, două cărți pentru copii și șapte ghiduri de studiu care explorează rolul tehnologiei în evoluția umană.  

Pentru detalii și înscriere: 0740955086 – Christian-Aleodor Lăzărescu

Pentru detalii, înscriere și opțiuni privind cazarea: 0744518913 – Christian Lăzărescu

Contribuție recomandată: 150 de lei

Locuri Limitate la un număr de 30 de persoane, înscrierea din timp este încurajată.

 

 

The Meaning of Our Technological

Age in the Light of Anthroposophy

 

 

Dear friends, we invite you to the event „The Meaning of Our Technological Age in the Light of Anthroposophy” where we have Andrew Linnell from the United States of America as our guest speaker. Together we will discover profound aspects of technology, its evolution and development by human beings. We live more and more in a world that we feel we don’t resonate with and that „takes our wings away”, but during these wonderful days we will find ways and measures to bring balance in our lives.

Dates: 22-24 March 2024

The event will take place at the Rudolf Steiner House, Bucharest, sector 2.

 

Schedule 22-24 March 2024

 

Friday 22.03.2024

 

18:30 – 19:15  Setup, Registration, Social Time

19:15 – 19:30  Local person does introductions

19:30 – 21:00  Lecture – Exploring Renaissance Art and Esotericism- Andrew Linnell

 

Saturday 23.03.2024

 

09:00 – 09:30  Coffee Social, Setup

09:30 – 10:45  Lecture –  The Impact on Our Twelve Senses by Computer Technology – Christian-Aleodor Lăzărescu

10:45 – 11:00  Coffee break

11:00 – 12:30  Lecture –  The Cosmic Purpose for AI and Transhumanism – Andrew Linnell

12:30 – 14:00  Lunch break

14:00 – 15:00  Breakout Room Conversation

15:00 – 16:00  Eurythmy: Eurythmy as Counterbalance

16:00 – 16:30  Tea Break

16:30 – 17:30  Lecture –  Striving towards Mechanical Occultism, Morality, and the Christ – Andrew Linnell

17:30 – 19:00  Dinner Break

19:00 – 19:30  Doors open, Social Time

19:30 – 21:00  Lecture – Evil, Electricity, and Evolution – Andrew Linnell

 

Sunday 24.04.2023

 

09:00 – 09:30  Coffee Social, Setup

09:30 – 10:45  Eurythmy: Eurythmy as Counterbalance

10:45 – 11:00  Coffee break

11:00 – 12:30  Open Forum (all together with local person as moderator)

12:30 – 14:00  Lunch break

14:00 – 15:30  Lecture – The New Yoga: Refined Breathing  – Andrew Linnell

16:00 – 16:30  Tea Break and Setup

16:30 – 17:30  Closing Lecture – The Redemption of Cain – Andrew Linnell

18:00  Closing

 

Andrew Linnell is co-founder of MysTech, an Anthroposophical organization seeking to realize Rudolf Steiner’s indications on Mechanical Occultism. He received his MS in 1973 and subsequently began his career with IBM. In 1978-79, he took the Foundation Year at Emerson College, Sussex, UK. In 2013, he retired from a 42-year career in the computer industry where he had leading positions for large companies and served as CTO or VP for small companies. For a decade, he served as president of the Boston branch of the Anthroposophical Society. He is an active member of the Natural Science Section and its steering committee. He has served as admin and contributor to several Anthroposophical Facebook groups. He is the author of three art history books, two children’s books, and seven study guidebooks that explore the role of technology in human evolution.

For details and registration: 0740955086 – Christian-Aleodor Lăzărescu

For details, registration and accommodation options: 0744518913 – Christian Lăzărescu

Seats Limited to 30 people, early registration is encouraged.

 

Invitatie – romana – eveniment Semnificatia erei noastre tehnologice in lumina antroposofiei

 

Invitation – english – Event The Meaning of our Technological Age in Light of Anthroposophy

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 46

Ameninţă să-mi amorţească lumea
A sufletului forţă înnăscută;
Acum amintire, tu apari
Din adâncimi de Spirit luminând,
Si-mi întăreşte contemplarea
Ce doar prin forţele voinţei Pe sine-a se menţine poate.

© 2024 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.