Lucru biografic

„Omenirea a trecut Pragul”

– Rudolf Steiner

Lucrul biografic este o cale de cunoaștere de sine care are la bază atât documentarea și cercetarea propriei biografii, cât și însoțirea altor ființe umane în procesele lor biografice.

Ca aplicație a Antroposofiei, lucrul biografic facilitează procese igienice de dezvoltare spiritual-sufletească prin exerciții artistice și imaginative, de exemplu întâlniri cu personaje mitografice, imagerie ghidată, joc de rol, scriere creativă, colaj, story-telling, sincronicitate, ritual, metamorfoze ș.a.m.d.

Bernard Lievegoed (1905-1992) pune bazele lucrului biografic din perspectivă antroposofică în anii ’70 ai secolului trecut, pornind de la afirmația lui Rudolf Steiner (1861-1925) că „Omenirea a trecut Pragul”; el dezvoltă principii ce au ca proces central dezvoltarea „Eu”-lui uman, prin activitatea căruia lumea propriului suflet poate fi reechilibrată, căci astăzi, mai mult ca niciodată, sufletul este supus dezechilibrelor și turbulențelor datorate atât forțelor necunoscute ce vin din subconștient și inconștient, cât și a celor ce apar în urma interacțiunilor sale cu lumea exterioară.

Activitatea „Eu”-lui potențează ființa umană în a deveni capabilă să-și transforme Karma în Destin și Viața în Biografie, căci tiparele de viață pot rămâne condiționări (nu se pot metamorfoza în resurse karmice), dacă „Eu”-l nu practică libertatea de Destin; ca urmare, un tablou static și confuz de viață poate deveni o imagine biografică vie și plină de sens, printr-un proces temporal în care aspecte existențiale ale trecutului încă ancorate în suflet, cu efecte individuale și complexe în viața cotidiană, pot fi deblocate în prezent prin activitatea „Eu”-lui, schimbând astfel ceva în viitor.

De aceea, lucrul biografic are rolul să însoțească ființele umane în procesele lor de viață, facilitându-le angajarea liberă în procese relaționale igienice, în care alături de însoțitorii și camarazii lor să devină capabile să construiască împreună un tărâm nou al relației între oameni, ca fundament al noii comunități.

Căci timpurile actuale solicită de la toate ființele umane asumarea responsabilității atât față de dezvoltarea propriei ființe, cât și față de crearea de comunități care să acționeze la nivelul întregii omeniri, care iată, „a trecut Pragul”… și aceste comunități vor fi formate, cu certitudine, din oameni care sunt deja „decoratorii” propriului lor Templu al vieții și „co-creatorii” propriului lor Destin, fiind capabili să-și direcționeze conștient propria Biografie… și nu doar să-și trăiască viața!

În România, munca biografică a început în anul 2005 prin cursurile de formare organizate de Christopher Bee, Rinke Visser (2007-2009 și 2009-2011), Rinke Visser și Josien de Vries (2014-2016), Malcolm Daniels (2006-2008). În urma acestor cursuri de formare în munca biografică, la care au participat peste 100 de persoane, în România s-a dezvoltat un nucleu în formare de lucrători în domeniul biografiei, care sunt activi în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea şi Iaşi, organizând pe plan local şi peste hotare ateliere şi prezentări ale curentului biografic, precum şi prelucrarea biografiei în cursurile de formare pentru dascăli Waldorf, în mediul universitar şi în companii.

Începând cu anul 2012, absolvenții în lucrul biografic și-au adus contribuţia prin instrumente de lucru biografic la numeroase congrese, simpozioane şi alte manifestări naţionale şi internaţionale, iar in august 2014 s-a organizat primul Simpozion naţional de biografie. Ultimul eveniment de anvergură s-a desfăşurat în august 2016 la Simeria Veche: un Simpozion cu tema „Cine sunt eu în această lume în schimbare?”, la care au participat peste 40 de persoane. Acest eveniment a reprezentat încununarea firească a muncii desfăşurate de cei care au parcurs împreună ultimul curs de formare în munca biografică cu Rinke Visser şi Josien de Vries, într-o atmosferă deschisă, de lucru intens. Rezultatele muncii fiecăruia s-au concretizat în ateliere de lucru biografic, întâlniri individuale sau ateliere de creaţie.

În ultimii ani, în România se observă un interes tot mai mare pentru drumul cunoaşterii de sine, al sensului înalt şi rolului fiecăruia în lume oferit de lucrul cu propria biografie din perspectiva antroposofică. Acţiunile şi iniţiativele celor care fac deja parte din mişcarea biografică sunt orientate spre nevoile societăţii şi ale timpurilor în care trăim, încercând să ducă spre cât mai multă lume roadele muncii lor. În Bucureşti se desfăşoară în acest moment două cursuri de formare în munca biografică, susţinute de absolvenţi proveniţi din şcolirea oferită de Christopher Bee, respectiv Rinke Visser şi Josien de Vries.

Inițiativă:
Lucru biografic

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 6

A înviat din egoitate
Sinea mea şi se găseşte,
Ca revelaţie a lumilor,
În forţe ale Timpului şi Spaţiului;
Lumea mi-arată pretutindeni,
Ca imagine arhetipal-divină,
Al propriei imagini adevăr.

© 2024 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.