Pedagogie curativă

Centrul de Pedagogie Curativă și Terapie Socială „Corabia” București este o unitate școlară de stat care își desfășoară activitatea ca alternativă educațională de pedagogie curativă și terapie socială. În prezent are clase de la cea pregătitoare până la a X-a. Centrul a fost înființat în anul 1996, pe baza acordului de cooperare și asociere încheiat între Ministerul Învățământului și Asociația „Prietenia”, împreună cu Instituția Sonnhalde Gempen – Elveția.

Asociația „Prietenia” s-a constituit ca persoană juridică de drept privat, apolitică și non-profit și are ca scop susținerea, asistarea și/sau îngrijirea copiilor, tinerilor și adulților cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate, care au nevoie de îngrijire sufletească și aptitudini de viață conform principiilor și metodelor pedagogiei curative și terapiei sociale de orientare antroposofică, elaborate de dr. Rudolf Steiner (1861-1925).

În completarea Centrului de Pedagogie Curativă și Terapie Socială „Corabia”, în anul 2006 a fost acreditat Centrul de Socioterapie „Pantelimon” ca furnizor de servicii sociale tip centru de zi și locuință protejată pentru adulți. Ambele inițiative sunt susținute material, logistic și financiar de Asociația „Prietenia” pentru a putea însoți competent procesul de dezvoltare al celor care necesită îngrijiri sufletești.

Având în conștiență faptul că o societate umană se va evalua întotdeauna în funcție de ceea ce ea face pentru membrii săi aflați în neputință în conlucrare cu forțele de inițiativă socială, pedagogia curativă și terapia socială antroposofică și-au stabilit ca sarcină, încă de la întemeierea lor, construirea de așezăminte de viață și de învățătură în care oamenii să fie ajutați să găsească propriile lor posibilități de evoluție. Între aceste așezăminte există o legătură internațională, care astăzi cuprinde mai mult de 600 de instituții – grădinițe, școlii, ateliere și locuințe protejate – răspândite în peste 40 de țări. Ele lucrează împreună în cadrul Conferinței Internaționale pentru Pedagogie Curativă și Terapie Socială a Secțiiunii Medicale de la Goetheanum, Dornach, Elveția.

La baza acestor inițiative se află impulsul dat de dr. Rudolf Steiner prin susținerea celor 12 conferințe în anul 1924 și publicate sub titlul „Cursul de pedagogie curativă”. Aceste conferințe au venit în întâmpinarea nevoilor și problemelor primilor pedagogi curativi în devenire: Franz Loffler, Siegfried Pickert și Albrecht Stroschein.

Traducerea acestor conferințe în limba română sub titlul „Cursul de pedagogie curativă” aparține doctorului în medicină Constantin Paxino, care a avut posibilitatea să întrețină comunicări în repetate rânduri cu unul dintre „veteranii” pedagogiei curative, Siegfried Pickert. Conferințele publicate sunt rezultatul cercetării spirituale care nu pot fi găsite, ca formă și conținut, în niciun alt context din vasta lucrare a lui Rudolf Steiner (peste 20 de scrieri și circa 6000 de conferințe).

De aceea ele constituie un „impuls inițial”, o inițiere, în cel mai pur sens al cuvântului, un izvor nesecat care a inspirat personalități să continue și să dezvolte cele date inițial ca piatră fundamentală a pedagogiei curative și terapiei sociale: dr. Karl Kӧnig, medicul și pedagogul Thomas J. Weihs, medicul, educatorul și psihologul B. Lievegoed, dr. Walter Holtzapfel. Până în 1943, dr. Ita Wegman, colaboratoare apropiată a lui Rudolf Steiner, a fost centrul viu al mișcării de pedagogie curativă, impulsionând întemeierea de cămine și de noi centre în diferite țări, astfel încât până în 1933 existau numai în Germania 7 astfel de instituții.

 

Contact:
Centrul de Pedagogie Curativă și Terapie Socială „Corabia” București
E-mail: corabia_ro1@yahoo.com
Tel.: 021 242 7984

Ramură:
Baia Mare

Șterge fitru

Centrul de Pedagogie Curativă și Terapie Socială „Corabia” București

Telefon: 021 242 7984
E-mail: corabia_ro1@yahoo.com

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 35

Pot oare existenţa s-o cunosc,
Ca să se regăsească ea
Întru al sufletului creator imbold?
Simt că putere mi-a fost dată
Ca Sinea proprie, drept mădular
Al Sinei cosmice, modest s-o integrez.

© 2023 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.