Pedagogie curativă

Centrul de Pedagogie Curativă și Terapie Socială „Corabia” București

 

Este o unitate școlară de stat care își desfășoară activitatea ca alternativă educațională de pedagogie curativă și terapie socială. În prezent are clase de la cea pregătitoare până la a X-a. Centrul a fost înființat în anul 1996, pe baza acordului de cooperare și asociere încheiat între Ministerul Învățământului și Asociația „Prietenia”, împreună cu Instituția Sonnhalde Gempen – Elveția.

Asociația „Prietenia” s-a constituit ca persoană juridică de drept privat, apolitică și non-profit și are ca scop susținerea, asistarea și/sau îngrijirea copiilor, tinerilor și adulților cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate, care au nevoie de îngrijire sufletească și aptitudini de viață conform principiilor și metodelor pedagogiei curative și terapiei sociale de orientare antroposofică, elaborate de dr. Rudolf Steiner (1861-1925).

În completarea Centrului de Pedagogie Curativă și Terapie Socială „Corabia”, în anul 2006 a fost acreditat Centrul de Socioterapie „Pantelimon” ca furnizor de servicii sociale tip centru de zi și locuință protejată pentru adulți. Ambele inițiative sunt susținute material, logistic și financiar de Asociația „Prietenia” pentru a putea însoți competent procesul de dezvoltare al celor care necesită îngrijiri sufletești.

Având în conștiență faptul că o societate umană se va evalua întotdeauna în funcție de ceea ce ea face pentru membrii săi aflați în neputință în conlucrare cu forțele de inițiativă socială, pedagogia curativă și terapia socială antroposofică și-au stabilit ca sarcină, încă de la întemeierea lor, construirea de așezăminte de viață și de învățătură în care oamenii să fie ajutați să găsească propriile lor posibilități de evoluție. Între aceste așezăminte există o legătură internațională, care astăzi cuprinde mai mult de 600 de instituții – grădinițe, școlii, ateliere și locuințe protejate – răspândite în peste 40 de țări. Ele lucrează împreună în cadrul Conferinței Internaționale pentru Pedagogie Curativă și Terapie Socială a Secțiiunii Medicale de la Goetheanum, Dornach, Elveția.

La baza acestor inițiative se află impulsul dat de dr. Rudolf Steiner prin susținerea celor 12 conferințe în anul 1924 și publicate sub titlul „Cursul de pedagogie curativă”. Aceste conferințe au venit în întâmpinarea nevoilor și problemelor primilor pedagogi curativi în devenire: Franz Loffler, Siegfried Pickert și Albrecht Stroschein.

Traducerea acestor conferințe în limba română sub titlul „Cursul de pedagogie curativă” aparține doctorului în medicină Constantin Paxino, care a avut posibilitatea să întrețină comunicări în repetate rânduri cu unul dintre „veteranii” pedagogiei curative, Siegfried Pickert. Conferințele publicate sunt rezultatul cercetării spirituale care nu pot fi găsite, ca formă și conținut, în niciun alt context din vasta lucrare a lui Rudolf Steiner (peste 20 de scrieri și circa 6000 de conferințe).

De aceea ele constituie un „impuls inițial”, o inițiere, în cel mai pur sens al cuvântului, un izvor nesecat care a inspirat personalități să continue și să dezvolte cele date inițial ca piatră fundamentală a pedagogiei curative și terapiei sociale: dr. Karl Kӧnig, medicul și pedagogul Thomas J. Weihs, medicul, educatorul și psihologul B. Lievegoed, dr. Walter Holtzapfel. Până în 1943, dr. Ita Wegman, colaboratoare apropiată a lui Rudolf Steiner, a fost centrul viu al mișcării de pedagogie curativă, impulsionând întemeierea de cămine și de noi centre în diferite țări, astfel încât până în 1933 existau numai în Germania 7 astfel de instituții.

 

Contact:
Centrul de Pedagogie Curativă și Terapie Socială „Corabia” București
E-mail: corabia_ro1@yahoo.com
Tel.: 021 242 7984
  

Centrul de Pedagogie Curativă Simeria

 

 1. Debutul şi evoluţia pedagogiei curative în România

Începutul   activităţii   de   pedagogie   curativă   în   România  este   legat de primul simpozion internaţional de pedagogie Waldorf şi pedagogie curativă de la Deva, în septembrie, 1990.

Grupul de iniţiativă din Simeria, din care făceau parte  Adrian Pintea, cel care a coordonat activitatea centrului mai bine de 10 ani și Petru Neag, cel care, din 1998 a coordonat activitățile atelierelor de terapie socială, s-a constituit atunci în jurul personalităţii doctorului Lazăr Paşca,  președintele SAR în perioada 1994-2003, ce a donat asociației proaspăt înființate terenul unde s-au construit clădirile școlii.

Potenţialul acestui nucleu a fost intuit de Hans Spalinger, fondatorul a mai multor așezăminte pentru copii și adulți cu dizabilități din Elveția, care și-a dedicat ultimii 10 ani din viaţă acestei iniţiative care acum îi poartă numele, alături de soţia sa Johanna Spalinger.

În 1991 apar primele două centre de pedagogie curativă la Simeria în judeţul Hunedoara şi Urlaţi în judeţul Prahova.

În  anul 1996 îşi începe activitatea Centrul de Pedagogie Curativă şi Terapie Socială „Corabia” din București.

După anul 2000  experienţele se multiplică, prinzând forme concrete prin înfiinţarea Centrelor de Pedagogie Curativă la Orăştie şi Hunedoara, cu filiale la Petroșani și Vulcan, și prin clasele de pedagogie curativă de la Cluj-Napoca, un număr din ce în ce mai mare de copii cu dizabilități mintale severe beneficiind de dreptul la educaţie.

Pentru susținerea inițiativelor de pedagogie curativă la nivel naţional, în 2004 a fost înființată Federaţia de Pedagogie Curativă din România. Între Federație și Ministerul Educației există un protocol de colaborare, care reglementează dreptul de a preda în alternativă conform avizelor emise de federație și a curriculumului de pedagogie curativă, elaborat de federație și aprobat de Ministerul Educației.

Centrele de pedagogie curativă, pentru a funcționa legal sub aspectul legislației din România, trebuie sa fie acreditate ARACIP pentru structurile pe care le cuprinde, să folosească curriculum de pedagogie curativă, iar cadrele didactice trebuie să aibă aviz de funcționare în alternativă.

Începând cu anul şcolar 2008-2009, centrele de pedagogie curativă utilizează planuri-cadru şi programe proprii, aprobate cu Ordine ale Ministerului Educației pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.

În prezent, în România, circa 350 de copii  beneficiază de serviciile oferite de aceste centre, în grupe de grădiniță și clase de pedagogie curativă.

La baza tuturor iniţiativelor de pedagogie curativă se găseşte câte o organizaţie nonguvernamentală care le sprijină funcţionarea, în parteneriat cu autoritățile locale.

 

 1. Profilul actual al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria

 

Viziunea şcolii: ,,Centrul de Pedagogie Curativă Simeria – o comunitate deschisă către înţelegerea fiinţei umane; o şansă de integrare şcolară şi socio-profesională”

Misiunea Centrului de Pedagogie Curativă  Simeria constă în a oferi servicii adecvate copiilor cu cerinţe educative speciale, respectându-le demnitatea umană,  a oferi copiilor cu dezabilităţi posibilitatea de a se deschide şi de a-şi dezvolta propriul potenţial, în vederea integrării acestora din punct de vedere educaţional, socio-cultural şi economic, de a-i ajuta să trăiască cu demnitate ca cetăţeni cu drepturi depline.

Este o unitate de învăţământ bugetară și funcţionează din 1 noiembrie 1991, în baza parteneriatului public-privat cu Asociația Hans Spalinger Simeria, care a pus la dispoziție, gratuit, baza materială (terenuri, clădiri, mijloace de transport, dotarea atelierelor, mobilier şcolar etc.) necesară funcționării.

Este constituită ca alternativă a învăţământului special, pentru copii cu vârsta între 3 şi 21 de ani, care au deficienţe mintale severe, profunde şi/sau asociate, din localităţi ale judeţului Hunedoara, dar și din județe limitrofe. Pregătirea elevilor se realizează  prin următoarele niveluri de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial şi profesional.  Modelul ales este cel al comunităţilor sociale de pedagogie curativă de orientare antroposofică, în care valorile umane sunt respectate şi preţuite.

 

 

Contact:     Tel. +40254-261053, fax +40254-261661

                               e-mail: cpcsimeria@gmail.com

                               web site: www.pedagogiecurativa.ro

 

 1. Servicii oferite

 

3.1. Servicii oferite copiilor și cadrelor didactice:

 • program şcolar complet (grădiniţă, învăţământ primar, gimnazial și profesional*) pentru circa 150 copii cu handicap mintal moderat, grav, sever şi/sau asociat, zilnic,între orele 8.30-15.30;
 • transportul zilnic al copiilor și cadrelor didactice de la/la domiciliu la/de la Simeria Veche, pe o rază de aprox. 25 km;
 • internat în 6 module familiale, la Simeria Veche, pentru circa 30 de copii, al căror domiciliu se află la o distanţă mai mare;
 • servirea mesei în cantina de la Simeria Veche;
 • asistenţă medicală;
 • asistență socială;
 • terapii: psihoterapie, logopedie, terapie muzicală, art terapie – pictură/desenul formelor/modelaj în lut/ceară/artă dramatică, terapie asistată de animale, stimulare polisenzorială, kinetoterapie, terapie Vojta, kinesiotaping, terapie educațională, ergoterapie, hidroterapie, euritmie;
 • schimburi de experienţă în ţară şi străinătate pentru cadre didactice;
 • cursuri de perfecţionare profesională, conferinţe, congrese, seminarii, tabere de artă, programe culturale, concursuri artistice și sportive de nivel local, regional și național etc.

 

3.2. Servicii oferite părinților:

 • asistență socială;
 • cursuri interne privind specificul pedagogiei curative;
 • activități comune părinți – profesori – elevi; posibilitatea participării directe la activități, pentru a putea continua acasă intervenția educativ-terapeutică;
 • prezentarea legislației specifice, a drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • participare la conferinţe, congrese, seminarii, tabere de artă, programe culturale, concursuri artistice și sportive de nivel local, regional și național etc.;
 • cursuri de calificare profesională prin colaborarea cu diverse instituții abilitate (infirmier, pedagog de recuperare, asistent persoane cu dizabilități).

 

*La absolvirea învățământului profesional de 4 ani, elevii primesc, pe lângă Certificatele de absolvire,  Certificate de calificare profesională nivel 3, ca tâmplar universal sau confecționer produse textile, în baza unui examen specific.

 

 

3.3. Servicii oferite comunității:

 • servicii de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prin cei 27 de profesori itineranți/de sprijin care își desfășoară activitatea în 28 unități de învățământ din județ;
 • participarea elevilor cu CES din județ și din țară la manifestările cultural-artistice și sportive organizate;
 • participarea cadrelor didactice din alte unități la cursuri specifice pedagogiei curative, conferinţe, congrese, seminarii, tabere de artă, programe culturale etc.;
 • angajarea de personal didactic-auxiliar și nedidactic din cadrul comunității;
 • prezentarea unității ca alternativă educațională altor unități școlare din județ și din țară;
 • practica pedagogică pentru elevi și studenți;
 • posibilitatea de a face voluntariat în cadrul unității.

 

 

 1. Activităţi cultural-artistice şi sportive

 

Aceste activităţi, împreună cu cele practice, desfăşurate în ateliere, permit copiilor noştri să-şi manifeste cel mai bine potenţialul uimitor de care dispun, reușind să ne surprindă de multe ori cu abilităţile de care dau dovadă. În cei  peste 30 de ani de funcţionare, am participat cu elevii la multe activităţi, organizate de noi sau de alte organisme din ţară şi străinătate, din care amintim:

 • Participarea şi obţinerea de medalii de aur, argint şi bronz la Jocurile Europene Special Olimpycsde la Murau — Austria din 2004;
 • Participarea elevei Alina Feurdean, în 2005, la Jocurile Mondiale de iarnă Special Olympicsde la Nagano-Japonia, unde a obţinut două medalii de aur şi una de argint, fiindu-i acordat de către Preşedinţia României Meritul sportiv clasa I;
 • În 2009, elevi și cadre didactice de la C.P.C. Simeria au reprezentat România la Jocurile Internaționale Special Olympics din Sardinia-Italia, organizate la St. Antioco;
 • Organizarea anuală şi participarea la Olimpiada Naţională Down Retezat  şi la Olimpiada națională de natație Special Olympics Hunedoara, manifestări incluse în calendarul CAER și CAEN;
 • Câştigarea, în 2014, a concursului de design pentru alegerea trofeului Festivalului Cultural Miraje din Cluj-Napoca;
 • Participarea echipei de dansuri populare la etapa națională a Concursului Naţional de Dans ,,Împreună pentru Viitor” din cadrul SNAC, organizată în 2014 la Brăila și în 2017 la Târgu-Mureș.

 

 

 

 1. Parteneriate, colaborări, sponsorizări:

 

Anual, au fost  încheiate parteneriate cu unităţi şcolare şi diverse organizaţii sau instituţii privind prestări reciproce de servicii. În activitățile realizate, am organizat echipe mixte, personalul din şcoală participând  la diferite proiecte de dezvoltare comunitară şi la alte proiecte regionale, naţionale şi internaţionale:

 • Anual, activități cu voluntari din Scoția, S.U.A., Anglia, Australia și Noua Zeelandă, în cadrul parteneriatului cu organizația ,,Volunteer Romania” din Anglia;
 • Schimburi de experiență privind integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, în cadrul unuiproiect MATRA, organizat de Ministerul de Externe din Olanda, în perioada 2003-2006,  și, începând cu 2012, în baza parteneriatului existent cu Asociația Karl-Schubert din Germania;
 • Organizarea, împreună cu Asociaţia Hans Spalinger Simeria a seminarului internaţional cu tema „Mişcarea Camphill şi pedagogia curativă”, în 2005;
 • Sprijin acordat iniţiativei de pedagogie curativă din Chişinău-Republica Moldova și Cluj-Napoca, prin organizarea unor schimburi de experienţă şi a unor cursuri specifice alternativei, în perioada 2005-2008;
 • Organizarea, împreună cu Asociaţia Hans Spalinger Simeriaşi Federaţia de Pedagogie Curativă din România a întâlnirii subregionale de pedagogie curativă din Europa de Sud-Est, cu participarea reprezentanţilor din Ungaria, Romania, Bulgaria, Republica Moldova şi a conducerii Consiliului de Pedagogie Curativa si Terapie Sociala de la Dornach, în perioada 15-17.05.2007;
 • Organizarea, împreună cu Asociaţia Hans Spalinger Simeria, Federaţia de Pedagogie Curativă din România şi Comitetul de părinţi pe şcoală a unei întâlniri cu conducerea C.C.E.în 28 septembrie, 2007;
 • Organizarea, împreună cu Asociaţia Hans Spalinger Simeria şi Federaţia de Pedagogie Curativă din România a unor lecţii deschise şi prezentarea unităţii cu ocazia Consfătuirii Naţionale a Alternativelor Educaţionale din România, în 16 noiembrie, 2007;
 • Participarea unor elevi şi cadre didactice la Congresul persoanelor cu dizabilităţi de la Haga-Olanda, în 2008 și la Viena-Austria, în 2011;
 • În perioada 14-16 octombrie 2011, la Simeria Veche, Federația de Pedagogie Curativă din România, Asociația Hans Spalinger Simeria, Centrul de Pedagogie Curativă Simeria și Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Simeria au organizat Simpozionul internațional ,,20 de ani de Pedagogie Curativă şi Terapie Socială în România”;
 • Prezentarea activității unității la cel de-al șaselea simpozion Sufletul Europei, ce a avut loc între 20-23 august 2015 în România, la Simeria Veche. Evenimentul a fost organizat de Secțiunea pentru Științe Sociale de la Goetheanum și Societatea Antroposofică din România. Au fost prezente peste 80 de persoane din mai multe țări europene, dar și din Australia și Canada;
 • Parteneriat cu Asociația Euritmia București, pentru schimb de experiență și practică pedagogică în unitatea noastră, în 2017;
 • Organizarea, în perioada 4-8 septembrie 2017 și 3-7 septembrie 2018, a Conferinței internaționale SEND, în baza parteneriatului existent între Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, Vicarage School-Londra. și Calverton Primary School din Londra;
 • În perioada 1 decembrie 2017- 30 iulie 2019, CPC Simeria a derulat proiectul Suflet Minte Inima Libertate în Educația Specială – SMILES-outdoors Număr: 2017-1-RO01-KA101-036544; finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Erasmus+;
 • Participarea unității la proiectul de mobilitate a personalului didactic și de conducere, KA121-SCH-F8B32A06 Erasmus+, 2023-2025;
 • Participarea unității la Proiectul Erasmus+ 2023-1-RO01-KA122-SCH 000145610 – Împreună prin artă, 2024-2025.

 

 

 1. Formare

 

Formarea personalului ce funcţiona în cadrul centrului a fost o necesitate de primă importanţă, având în vedere că în 1991 din grupul de iniţiativă nu făcea parte nici un specialist în psihopedagogie specială. În paralel cu organizarea, cu ajutorul prietenilor din Elveţia, Germania, Franţa etc. a unor cursuri specifice pedagogiei curative, în baza unei colaborări cu Liceul Pedagogic din Deva s-a organizat o şcoală postliceală, pe parcursul a trei ani, între 1996-1999, colegii reuşind obţinerea unei calificări de educator în învăţământul special. Ulterior, majoritatea acestora şi-au completat studiile prin absolvirea unor cursuri universitare de licenţă. Prin apariţia Federaţiei de Pedagogie Curativă, aceasta a preluat şi sarcina de a organiza formarea personalului didactic, prin cursuri specifice alternativei, în conformitate cu precizările legale în vigoare privind încadrarea personalului, în colaborare cu organisme abilitate, din ţară şi străinătate.

 

 1. Evaluarea instituțională

 

Evaluarea  instituțională  se  face  conform  indicatorilor  şi  standardelor  de  evaluare  a unităţilor de învăţământ,  sub două aspecte:

 • Evaluarea internă specifică alternativei, are loc la nivelul Centrului de Pedagogie Curativă, prin Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității și la nivelul Federaţiei de Pedagogie Curativă din România, care emite acordul de funcţionare în alternativă şi organizează, împreună cu Asociaţia Hans Spalinger Simeria, cursuri de formare continuă în domeniul pedagogiei curative, simpozioane şi congrese, oferind participanţilor adeverinţe de absolvire.
 • Evaluarea externă are loc la nivelul instituţiilor de stat implicate. Periodic, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara, ai Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, sau inspecţiile frontale ale unor echipe complexe (2002, 2005, 2010, 2014-MEN, 2017) verifică modul de desfăşurare al activităţilor educative, dacă se respectă legislaţia în vigoare privind constituirea claselor, încadrarea personalului, utilizarea corectă a resurselor bugetare alocate, rezultatele obţinute în activitate, asigurarea condiţiilor materiale şi sociale, acordarea drepturilor legale  elevilor etc.

Urmare a rezultatelor bune obţinute în corectarea sau compensarea deficienţelor elevilor, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, prin adresa 2152/2004 recomandă şi altor judeţe să utilizeze această alternativă educaţională.

În perioada 17-18 iunie 2021 s-a desfășurat evaluarea externă  ARACIP a centrului nostru, cuprinzând toate activitățile educative, de la ciclul preșcolar până la cel profesional, precum și cele nedidactice, conform procedurii naționale de evaluare.

Recunoașterea internațională și dreptul de folosire a numelui Waldorf, pedagogie curativă sau Rudolf Steiner, este reglementat de Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V. Lista școlilor Waldorf și de pedagogie curativă este publicată în ,,The Waldorf World List”, care se poate descărca de aici: https://www.freunde-waldorf.de/fileadmin/user_upload/images/Waldorf_World_List/Waldorf_World_List.pdf

Centrul de Pedagogie Curativă Simeria se regăsește în această listă, fiind recunoscut la nivel internațional ca alternativă educațională de pedagogie curativă.

 

 

 

Ramură:
Baia Mare

Șterge fitru

Centrul de Pedagogie Curativă și Terapie Socială „Corabia” București

Telefon: 021 242 7984
E-mail: corabia_ro1@yahoo.com

Centrul de Pedagogie Curativă Simeria

Telefon: +40254-261053
E-mail: cpcsimeria@gmail.com

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 6

A înviat din egoitate
Sinea mea şi se găseşte,
Ca revelaţie a lumilor,
În forţe ale Timpului şi Spaţiului;
Lumea mi-arată pretutindeni,
Ca imagine arhetipal-divină,
Al propriei imagini adevăr.

© 2024 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.