MetaMorphosis Eurythmy-Ensemble

MetaMorphosis Eurythmy-Ensemble

MetaMorphosis este numele sub care stă scrisă lumea artistică a celor care au dorit să exploreze profund mijloacele de exprimare prin mișcarea euritmică.

Euritmia artistică este o artă a mișcării, am putea numi-o dans, dar un dans diferit căci își propune să cultive mișcările trupului omenesc în așa fel încât acestea să devină un suport pentru imaginație pornind de la impresia senzorial vizibilă mijlocită de mișcare. Dansăm cuvintele în toate elementele lor constitutive exprimând prin gesturi specifice caracterul obiectiv al limbajului, nuanțele, curgerile, raporturile gramaticale, transformând ceva ce se aude în ceva ce se vede ca imagine.  În același mod fiecare element din muzică își găsește o expresie vizibilă în gest, astfel capătă o imagine vizuală tactul, ritmul, înălțimea, tonalitatea, majorul, minorul, alterațiile, armoniile, intervalele, relațiile dintre instrumente și diferitele voci dintr-o compoziție muzicală. Transformăm muzica în imagine păstrându-i toate legile de compoziție muzicală ca fundament pentru mișcare.

Astfel, prin Euritmie, muzica și cuvântul devin o experiență vizuală, o imagine vie. Prin „cuvântul picioarelor” noastre și „cântecul brațelor” noastre vrem să facem cunoscută lumea sunetului vorbit și a muzicii și  să împărtășim dragostea pentru arta pe care o slujim cu fidelitate. Focul pe care îl purtăm in suflet vrea să ardă pătura obscurității sub care stă sfios acest copil al artelor numit Euritmie. Poezia, muzica,  arhitectura, pictura sunt arte care se regăsesc metamorfozate în mișcare, în conceptul artistic, în ceea ce străbate dincolo de gest, dincolo de fizic și transcende ceea ce este perceput prin simțuri în trăire sufletească.

Telul MetaMorphosis este să devină o voce în lumea culturală și artistică românească și internațională aducând prin spectacolele oferite o altă perspectivă a dansului și a mișcării.

Ansamblul a organizat un turneu în România în octombrie 2016, iar în iulie 2015 și mai 2016 doua turnee internaționale în Austria, Germania și Elvetia, în care a fost prezentat în limba germană spectacolul „Zarathustra și lupta sa împotriva răului” și spectacolele pentru copii „Copila Rozelor” și „Pocalul de Jaspis”.


Euritmiști: Mariana Marincea, Ramona Bărbulescu, Simona Solomon, Flavia Tomescu, Alexandru Bugnariu
Actor/Recitator: Ileana Brâncoveanu
Muzicieni: Carolina Skripa (pian), Magda Crețu (vioară)
Lumini: Constantin Marincea
Scenograf: Constantin Marincea

Spectacole: „Zarathustra și lupta sa împotriva răului” – 2015-2016, „Toate vor trebui spuse într-o zi” – 2017.

Spectacole pentru copii: „Cocoșelul și găinușa” (spectacol din studiu), „Porumbița Albă” – 2014-2015, „Copila Rozelor” – 2015-2016, „Pocalul din Jaspis” – (în limba germană) – 2016, „Fântana Fermecată” – 2017.

Asociația Euritmia este ONG-ul care dezvoltă și promovează Euritmia în România și sub aripa căruia MetaMorphosis există ca ansamblu.

Contact:

Sala Asociația Euritmia
Adresă: Str. Vișinilor nr. 17, București
E-mail: ioaeuritmia@yahoo.com, metamorphosis.eurythmy@gmail.comWebsite: www.euritmia.ro
Facebook: www.facebook.com/MetaMorphosis-Eurythmy-Ensemble

Persoane de contact:

Flavia Tomescu, 0723 761 941, tomescu.flavia@yahoo.com
Alexandru Bugnariu, 0757 353 242, initiaticart@gmail.com

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 16

S-adăpostesc lăuntric al Spiritului dar,
Sever îmi cere astfel presimţirea,
Ca daruri divine ce se coc,
În ale sufletului temelii rodind,
Sineităţii roade să-i aducă.

© 2024 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.