Pedagogia Waldorf în România

Federaţia Waldorf din România (FWR) este o organizaţie non-profit, care cuprinde 23 de asociații şi reprezintă la nivel naţional şi internaţional interesele grupelor, grădiniţelor, claselor, şcolilor, liceelor şi centrelor de pedagogie curativă de pe teritoriul României.

În România, învăţământul Waldorf funcționează atât ca învăţământ de stat, cât și ca învățământ privat, organizat de Ministerul Educaţie, în baza Acordului General de Cooperare, încheiat în anul 1996 cu FWR.

Federația Waldorf  asigură calitatea învățământului Waldorf în România prin organizarea unor audituri de monitorizare la nivelul fiecărei unități acreditate/autorizate pe alternativa Waldorf și prin organizarea cursurilor acreditate de perfecționare în pedagogia Waldorf.

Academia de vară Waldorf și cursurile de introducere și aprofundare pe specialități și arii curriculare asigură formarea continuă a cadrelor didactice, oferind creditele profesionale necesare obținerii avizului de funcționare în cadrul alternativei. Atât unitățile școlare, cât și fiecare cadru didactic pot funcționa în alternativă pe baza avizului de încadrare emis de Federația Waldorf din România în urma absolvirii cursurilor de perfecționare autorizate de FWR.

În pagina Federației Waldorf din România puteți găsi detalii actualizate despre grupele, clasele și școlile din România care au dreptul legal de a funcționa sub egida Waldorf.

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 1

Dispoziţie de Paşti
Când Soarele, din cosmice întinderi
Vorbeşte simţurilor omului,
Iar din străfund de suflet bucuria,
În contemplare, cu lumina se uneşte,
Atunci pornesc din învelişul Sinei
Gânduri în depărtări de spaţiu,
Legând nedesluşit
Fiinţa omului de a Spiritului fiinţare.

© 2024 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.