Redirecționați 2% către Societatea Antroposofică!

Redirecționarea este gratuită! În fiecare an, până la 25 mai, cetăţenii care realizează venituri de orice fel, pot depune (sau trimite) la administraţia financiară Declarația 230, cu privire la redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit către o entitate non-profit. Aceşti bani nu presupun nicio cheltuială suplimentară. Ei provin din impozitul pe care oricum îl plătiți către stat. Dacă nu depuneţi această cerere, statul se va folosi de ei după alte criterii.

Dacă doriţi să sprijiniţi Societatea Antroposofică din România în 2018, este suficient să tipăriţi Declaraţia 230 şi să completați secțiunea I (conținutul nu este disponibil în browser, clic dreapta și Salvare ca /Save As…/Save link as…):
1. sus lăsați anul 2017 (anul fiscal anterior, pentru care vi se calculează venitul).
2. completați datele dvs. din secțiunea I.
3. în secțiunea II este deja pre-completat. Suma nu e necesară, va fi calculată de funcționari.
4. clic pe butonul validați (pentru verificarea datelor), printați documentul în 2 exemplare și semnați la semnătură contribuabil.

Depunerea la administrația financiară. Formularul poate fi depus în 2 exemplare (unul va fi ştampilat şi înapoiat) la Administraţia Finanţelor Publice de care aparţineţi. Sau poate fi trimis prin poştă, prin recomandată fără confirmare de primire (aici găsiţi adresele în Bucureşti – acolo unde sunt mai multe adrese, trebuie folosită cea pentru persoane fizice – şi în ţară).

Persoanele care realizează venituri din alte surse (profesii libere – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, cedarea folosinţei bunurilor – chirii, drepturi de autor etc.) trebuie să depună la administraţia financiară Declaraţia 200 (clic dreapta și Save As…/Save link as…).

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 1

Dispoziţie de Paşti
Când Soarele, din cosmice întinderi
Vorbeşte simţurilor omului,
Iar din străfund de suflet bucuria,
În contemplare, cu lumina se uneşte,
Atunci pornesc din învelişul Sinei
Gânduri în depărtări de spaţiu,
Legând nedesluşit
Fiinţa omului de a Spiritului fiinţare.

© 2024 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.