Relatare despre inaugurarea Casei Rudolf Steiner de la Cluj

de Alexandrina Pop, Adriana Mocan, Sorin Țigăreanu

După câțiva ani de reducere a activităților de grup de lucru antroposofic din Cluj și răspunzând solicitărilor exprimate de membrii antroposofi de aici, la inițiativa Consiliului Director, în AdunareaGenerală a SAR de anul acesta a fost decisă închirierea unui spațiu necesar muncii antroposofice locale. Spațiul găsit se află în centrul Clujului, iar pentru inaugurarea acestuia a avut loc o întâlnire desfășurată în 8-9 septembrie 2018.

Acesta este un nou început pentru prietenii din Cluj și de aceea întâlnirea a fost  încadrată de Meditația Pietrei Fundamentale rostită de Rudolf Steiner cu ocazia Congresului de Crăciun 1923 al Societății Antroposofice Generale. Pentru ilustrarea continuității muncii antroposofice în Cluj au fost evocate personalități care, încă de la sfârșitul Primului război mondial, au promovat Știința Spiritului aici, în continuare pe tot  parcursul perioadei interbelice și a celui de-Al Doilea Război Mondial și, apoi, în perioada comunistă. Pe urma strădaniilor acestora, antroposofia a continuat să ființeze și să se dezvolte în Cluj și nu numai, astfel încât, odată cu schimbările din decembrie 1989, s-a putut porni cu avânt și entuziasm la dezvoltarea inițiativelor antroposofice, de pedagogie Waldorf și de Comunitate a creștinilor. Au fost evocate cu emoție figurile diverșilor antroposofi, prezentându-se și ramificațiile din toată țara ce și-au avut originile în Cluj. O evocare necesară și pentru membrii mai tineri, care nu i-au cunoscut direct pe cei evocați și activitatea lor.

În partea a doua a întâlnirii, care a fost cea mai consistentă, s-a examinat necesitatea muncii antroposofice în grup, iar participanții și-au exprimat nevoile de muncă antroposofică, de întâlnire și de acțiuni practice. Ca urmare s-au constituit cinci grupe de lucru și s-au ales persoanele de contact care să le reprezinte pe fiecare. Mai departe s-au discutat aspectele organizatorice privitoare la sediu, condițiile de utilizare, aspectul financiar, dotările și materialele de lucru precum și comunicarea cu membrii.

Duminică dimineața, la noul sediu, Agenor Crișan a susținut ora a 10-a din Clasa Întâi a Școlii superioare de Știință a Spiritului. În continuare s-a participat la Actul de Consacrare a Omului, oficiat de Monica Culda la capela Comunității Creștinilor din Cluj.

Această întâlnire a fost un bun exemplu de discutare in plenum a problemelor de fond și organizatorice privitoare la munca antroposofică în zona Cluj-Turda-Câmpia Turzii. Foarte folositoare au fost contribuțiile pedagogilor Waldorf, ale membrilor Comunității creștinilor și ale susținătorilor, precum și prezența și contribuțiile prietenilor din țară care au venit la întâlnire.

Nevoile de studiu și practică exprimate au fost:

Concret, grupele de lucru stabilite sunt:

1. Grupa Christologie

Tema de studiu: Evanghelia a Cincea de Rudolf Steiner
Când: în fiecare luni orele 10.00 – 12.00 și 17.00 – 19.00 (s-a optat pentru două intervale orare pentru a putea participa toți cei care doresc)
Persoane de contact: Monica Culda, Vlad Popa

2. Grupă de studiu

Tema de studiu: Viața și activitatea lui Rudolf Steiner
Când: în fiecare miercuri orele 17.30 – 19.00
Persoane de contact: Sorin Țigăreanu, Adriana Mocan, Alexandrina Pop

3. Grupă de studiu

Tema de studiu: Noțiuni fundamentale ale antroposofiei
Când: în fiecare miercuri orele 19.30 – 21.00
Persoana de contact: Alexandrina Pop

4. Grupă de lucru

Tema de studiu: Practici meditative pe baza volumului Cum se dobândesc cunoștințe despre Lumile Superioare? de Rudolf Steiner
Când: în fiecare miercuri orele 18.30 – 20.00
Persoana de contact: Laura Zaharia

5. Grupă de lucru

Tema: Pictură meditativă
Când: la două vineri orele 17.30-19.00
Persoana de contact: Agneta Cismașiu

Au fost discutate și Simpozionul de Michael de la Cluj (28-29 septembrie) și Simpozionul Național de Crăciun al SAR de la Cluj (14-16 decembrie 2018).

Întâlnirea a fost o reușită în recoagularea activităților în grupele antroposofice la Cluj și reconectarea mai strânsă, prin Ramura Cluj, la activitățile Societății Antroposofice din România.

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 6

A înviat din egoitate
Sinea mea şi se găseşte,
Ca revelaţie a lumilor,
În forţe ale Timpului şi Spaţiului;
Lumea mi-arată pretutindeni,
Ca imagine arhetipal-divină,
Al propriei imagini adevăr.

© 2024 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.