Simpozionul de Crăciun, Cluj 2017

de Sorin Țigăreanu

Între 15-17 decembrie 2017, a avut loc la Cluj, o întâlnire dedicată sărbătorii Crăciunului. Au participat peste 50 de persoane din Cluj, Turda, Câmpia Turzii, Târgu Mureș, Oradea, Timișoara, Târgu Jiu, Pitești, Roșia/Sibiu, Bacău, București.


În deschidere, pornind de la imaginea luminii care se naște în întunerec, a fost prezentată evoluția sărbătorii solstițiului de iarnă și a Crăciunului în timp și dimensiunile profunde ale sărbătorii din perspectiva stării actuale a omului în lume, în epoca sufletului conștienței. A urmat un atelier în care, pornind de la curentul evolutiv și de conștiență al păstorilor și cel al Regilor magi s-a căutat rezonanța lor în biografiile participanților.

Sâmbătă, a fost prezentată evoluția sufletului nathanic al omului și participarea sa la jertfele cosmice aduse de Christos pe parcursul evoluției omenirii, cu perspective pentru viitor.

Doua ateliere artistice au permis participanților să redea în pastel trăirea Crăciunului și să realizeze stele din hârtie transparent.

Ființa Mariei și rolul destinului ei în drumul de evoluție a omenirii au fost tratate din perspectiva ființei vizibile și a celei invizibile a omului. Contemplarea tabloului Madonna Sixtină de Rafael Sanzio a oferit o metodă de cercetare și sugestii pentru deslușirea misiunii în viitor a ființei Fecioarei Maria.


Seara a fost abordată tema întâlnirii între oameni, cu efectele ei și rolul acesteia în formarea comunității spirituale.
Duminecă a fost prezentată problematica ființei Eului uman, cu cele trei dimensiuni ale sale.


Întâlnirea a fost completată de colinde și cântece de Crăciun, de discuții și conversații între participanți.


Membrii de clasă au participat duminecă dimineața la ora a 4-a a Primei clase a Școlii Superioare de Știință a Spiritului.

Retrospectiva a subliniat reușita acestei întâlniri, rolul ei în întărirea comunității spirituale în Societatea Antroposofică din România și a dat un avânt puternic activităților antroposofice în țară, dar mai ales la Cluj.

 

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 28

Eu pot, din nou învigorat lăuntric,
Să simt întinderile propriei fiinţe
Şi, plin de forţă, raze de gândire
Din puterea solară din suflet,
Să dărui enigmelor vieţii, dezlegându-le,
Căutări găsindu-şi astfel răspunsul, Atunci când speranţa deja se stingea.

© 2021 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.