Societatea Antroposofică Generală

Fondată de Rudolf Steiner la Congresul de Crăciun 1923, Societatea Antroposofică Generală este o asociaţie a oamenilor care vor să cultive viaţa sufletului, atât în mod individual, cât şi în societatea umană, având la bază o gândire clară şi o autentică cunoaştere a lumii spirituale.

Societatea Antroposofică Generală (SAG) îşi are sediul la Goetheanum în Dornach (Elveţia), la 10 km de Basel, în munţii Jura. SAG întreţine o legătură vie cu societăţile naţionale, iniţiativele şi membrii sau prietenii Antroposofiei ce aparţin culturilor existente pe toate continentele. Clădirea Goetheanumului, ţine de patrimoniul cultural al Elveţiei, şi ca atare face obiectul vizitatorilor de pe tot globul.

Nucleul Societăţii îl constituie Şcoala Superioară de Ştiinţă Spirituală. Ea este o şcoală modernă esoterică, ai cărei membri sunt convinşi că Antroposofia a devenit un suport al devenirii lor sufletesc-spirituale. Ei îşi asumă responsabilitatea de a fi reprezentanţi ai Antroposofiei în toate domeniile vieţii.

Şcoala Superioară de Ştiinţă Spirituală care cuprinde 12 secţiuni, pe specialităţi, ca de exemplu matematică şi astronomie, pedagogie, medicină, arte, agricultură şi secţiunea de tineret. Prin activitatea de cercetare spirituală desfăşurată, secţiunile contribuie la  aprofundarea domeniului lor de specialitate. Ele caută să prelucreze aspecte concepţionale sau practice pe baza cărora pot însoţi şi susţine munca instituţiilor antroposofice şi totodată pot impusiona cultura şi viaţa într-un cadru social mult mai cuprinzător.

La ora actuală SAG este condusă de un Colegiu format din Consiliul Director (Vorstand) şi şefii secţiunilor menţionate mai sus.

La Goetheanum sunt oferite evenimente atât pentru membrii Societăţilor Antroposofice cât şi publicului larg de pe tot globul. Pe parcursul unui an au loc cca 800 evenimente: Expoziţii, grupe de lucru, conferinţe cursuri şi simpozioane internaţionale, spectacole (de teatru şi euritmie), la care participă peste 150.000 de persoane.

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 25

Acum mi-e `ngăduit să-mi aparţin
Şi, luminând, să răspândesc lăuntrică lumină
În ale spaţiului şi timpului tenebre.
Se-ndreaptă către somn natura-ntreagă,
Adâncurile sufletului trebuie să vegheze,
Iar veghea lor să ducă ale Soarelui văpăi
În valurile reci de iarnă.

© 2023 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.