Întâlnirea lectorilor și membrilor de Clasă din țările din Europa de Est, 10 –12 mai 2024, București

10 mai, 19:00 - 12 mai, 13:00 București Adresă: Casa Rudolf Steiner (Sala Mare, Sala Pietrei, Sala Novalis), Str. Vișinilor nr. 17

Impulsuri viitoare ale Școlii Superioare pentru Știință Spirituală
Dezvoltarea responsabilității în raport cu Secțiunile și cu Societatea Antroposofică
Întâlnirea lectorilor și membrilor de Clasă din țările din Europa de Est

 

Dragi lectori, dragi membri de clasă ai Şcolii Superioare pentru Ştiinţă Spirituală,

Vă invităm cu drag la cea de-a patra întâlnire a lectorilor şi membrilor de clasă, care va avea loc la Bucureşti, România
între 10 şi 12 Mai 2024. Această întâlnire face parte dintr-o iniţiativă care îşi propune să intensifice colaborarea directă a
lectorilor şi membrilor de clasă din ţările Est-Europene cu lectori de la Goetheanum. Întâlnirile anterioare au avut loc la
Danzig (Polonia), Bratislava (Slovacia) şi Sofia (Bulgaria).

Am dori să ne concentrăm asupra problemei dezvoltării responsabilităţii în Şcoala Superioară pentru Ştiinţă Spirituală:
Ce impulsuri de viitor se nasc din provocările situaţiei actuale de criză şi din centenarul Congresului de Crăciun, cu ocazia
căruia s-a întemeiat Societatea Antroposofică Generală şi Şcoala Superioară pentru Ştiinţă Spirituală cu Secţiunile ei?
Cum putem dezvolta din orele de clasă impulsuri de umanitate, de omenesc, care să însufleţească reprezentările noastre
asupra antroposofiei? Din aceste intenţii dorim să deschidem simpozionul din Bucureşti cu tema:
Întâlnirea cu Omul – Cum să formăm un organ al ascultării şi al aplecării către nevoile timpului nostru prin munca în
cadrul Primei Clase?

La baza muncii noastre vor sta orele a VI-a şi a VII-a repetate, care conţin grupurile de mantre 7 şi 8. Programul
conferinţei este ataşat acestei scrisori de invitaţie. Participarea la această întâlnire se va face pe baza carnetului albastru.
Simpozionul se va desfăşura în limbile Germană şi Engleză. Dacă este necesar, participanţii se pot organiza în grupuri cu
traducere simultană în limba română.

Vă rugăm să trimiteţi intenţia de participare şi înscrierile către:

Sanda Dale dale.sanda@gmail.com

Vlad Popa vpopa@universenciclopedic.ro.

Înţelegem că pot exista dificultăţi pentru unii dintre cei care doresc să participe la acest eveniment, din motive financiare
sau din alte cauze. Vă rugăm deci să nu ezitaţi să ne informaţi la înscriere dacă aveţi nevoie de suport financiar, în special
legat de cheltuielile de transport. Cu toate acestea, nu va fi posibilă rambursarea în totalitate a cheltuielilor de călătorie.

Cu salutări calde,
Sanda Dale şi Vlad Popa / Societatea Antroposofică din România
Oliver Conradt şi Claus-Peter Röh / Conducerea SAG Goetheanum

 

PROGRAM:

Vineri, 10 mai, 2024

19:30 – Condițiile de activitate ale Școlii Superioare pentru Știință Spirituală: Întâlnirea cu Omul – Cum să formăm un organ al ascultării şi al aplecării către nevoile timpului nostru prin munca în cadrul Primei Clase? – Oliver Conradt și Sanda Dale

Sâmbătă, 11 mai, 2024

09.00 – Euritmie
09:30–11:00 – Retrospectiva și discutarea temei din seara precedentă. Idei și impulsuri noi – Ewa Wasniewska și Peter Neurath
11:00–11:30 Pauză
11:30 – Ora a şasea repetată (mantra orei a 7-a), ținută liber – Vlad Popa
13:00–15:00 Pauză de masă
15:00–16:30 Introducere și discuții despre Ora a şasea repetată – Claus-Peter Röh
16:30–17:00 Pauză
17:00–18:30 Discuții pe teme ale participanților – Zoltán András (împreună sau în grupuri mici ).
18:30–20:00 Pauză de seară
20:00 Ora a şaptea repetată (mantra orei a 8-a), ținută liber – Oliver Conradt

Duminică, 12 mai 2024
09.00 Euritmie
09:30-11:00 Introducere și discuții despre Ora a şaptea repetată – Nodar Belkania
11:00-11:30 Pauză
11.30-13:00 Rundă de închidere în plen. Retrospectivă și perspective de viitor – Claus-Peter Röh și Sanda Dale

Exercițiul zilei

Calendarul sufletesc

săptămâna 46

Ameninţă să-mi amorţească lumea
A sufletului forţă înnăscută;
Acum amintire, tu apari
Din adâncimi de Spirit luminând,
Si-mi întăreşte contemplarea
Ce doar prin forţele voinţei Pe sine-a se menţine poate.

© 2024 Societatea Antroposofică din România
Toate drepturile sunt rezervate.